Foto: Christine Ohlsson Pressbilder

Louise Meijer

Riksdagsledamot
Moderaternas miljö- och klimatpolitik innebär så stora utsläppsminskningar som möjligt per satsad krona, en stabil och fossilfri energiförsörjning och en tro på tekniska lösningar.

Jag valdes in i riksdagen 2018. Innan dess har jag arbetat som jurist sedan min juristexamen från Lunds universitet 2014. Ursprungligen är jag från Jönköping men har bott i Lund sedan 2009. Under mandatperioden 2010-2014 satt jag i Lunds kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Mellan 2014-2016 var jag vice förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet.

Sverige står för ca 0,15 procent av världens utsläpp. Vi är ett litet land och vår möjlighet att påverka de globala utsläppen är begränsad. Sveriges roll på den internationella arenan är därför framför allt att föregå med gott exempel. För detta krävs att vi lyckas kombinera ökat välstånd med lägre utsläpp.

Med Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik är vi påväg i motsatt riktning. Med nuvarande miljö- och klimatpolitik, som försämrar Sveriges konkurrenskraft och dessutom prioriterar ineffektiva och dyra utsläppsminskningar, riskerar Sverige att bli ett skräckexempel.

Politiken får inte gå ut på att vi ska försämra livet – bli fattigare, konsumera mindre och sänka tillväxten – för att få lägre utsläpp. Det är socialism dolt bakom miljöpolitiska argument.

En effektiv klimatpolitik innebär så stora utsläppsminskningar som möjligt per satsad krona, en stabil och fossilfri energiförsörjning och en tro på tekniska lösningar för att slutligen nå negativa utsläpp. Det är en klimatpolitik för smarta, rationella miljövänner. Det är Moderaternas miljö- och klimatpolitik