Svedala

Välkommen till Moderaterna i Svedala kommun!

”Vi Bryr oss” är vår ledstjärna och vi arbetar för att skapa ett bättre Svedala och då menar vi hela kommunen

Vi vill ha ett samhälle där den enskilde får bestämma mer. Vi moderater har en vision om ett samhälle där de flesta besluten fattas av av människor själva och inte av politiker och byråkrater.

Kommunen ska stödja tillkomsten av olika alternativ till skola barnomsorg mm. Det ska vara fritt fram att själv få välja vem som ska utföra tex hemtjänst efter att  behovsprövning fastställts av Vård och omsorg i kommunen. Det ska vara samma kostnad för den enskilde oavsett vem som utför tjänsten. Vi arbetar för att skolan ska ge alla elever goda kunskaper och som väl förbereder eleverna för vuxenlivet. Skolan ska vara individualiserad dvs ta hänsyn till alla elevers förmåga genom stöd och stimulans. Fler betygssteg och betyg från årskurs 6 . Alla i skolan ska lära sig och mötas av respekt och empati.

Vi måste också se till att ungdomarna får chans till en aktiv och god fritid.

Har du synpunkter? Idéer? Vill Du bli medlem? Vill du engagera Dig? Ta gärna kontakt med oss.

Kontaktperson

Ordförande Linda Allansson Wester