Sjöbo

Ordförande Norra och Östra Färs:
Gunborg Johansson, kungsgarden@mbox301.tele2.se, 

Telefon: 0417-21115

Kontaktperson

Ordförande Berit Lundström