Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
carljohan.sonesson@skane.se