Du besöker nu Moderaterna Jämtlands län.

Saila Quicklund, riksdagsledamot (M)

Saila Quicklund

Riksdagsledamot, adjungerad i Förbundsstyrelsen

Jag heter Saila Quicklund och är uppvuxen och bor numer också i Bodsjö (Bräcke Kommun). Erfarenheterna från att bo och verka på landsbygden, har jag haft en stor nytta av i mitt politiska uppdrag. Mina intressen för bland annat landsbygdsfrågor, jakt, idrott, besöksnäring, skogsfrågor och företagande kan direkt kopplas till min uppväxt. Att ”Hela Sverige ska leva” är fortsatt en viktig ledstjärna.

”Hela Sverige ska leva”

Som före detta elitaktiv idrottare, har jag nog en naturligt inbyggd tävlingsinstinkt och denna följer även med mig i mitt riksdagsuppdrag. Jag har fått ett stort och viktigt förtroende av länets väljare och jag tar detta uppdrag på allra största allvar och det innebär att jag med stor glädje vill arbeta offensivt för Jämtlands läns och landets bästa.

Jag älskar Jämtland/Härjedalen och länet är fantastisk ur många hänseenden, men vi har också många utmaningar. Vår infrastruktur behöver förbättras och då främst via betydligt större satsningar på våra vägar, järnvägsnätet och upprätthållandet av våra flyglinjer. Alla trafikslag ska värnas. Den viktiga bredbandsuppbyggnaden haltar och behöver byggas ut här och nu. Jag har i alla år i riksdagen drivit frågan om att staten behöver ta fram nya beräkningsgrunder för infrastrukturmedel. Vårt län missgynnas oacceptabelt mycket. Drivmedelspriserna är för höga och det straffar de som bor i vårt län, som har långa avstånd. Bidragen är så höga att människor ibland anser att det inte lönar sig at arbeta och kriminaliteten accelererar oacceptabelt snabbt. Det här är frågor som jag vill fortsätta arbeta med. Förbättringar måste ske.

”Varje krona ska användas effektivt”

Mina erfarenheter som egenföretagare och vård och omsorgschef gör att jag alltid anser att varje krona ska användas effektivt, här finns mycket att göra inom både politiken och samhället i stort. 20 miljarder går bland annat till fusk och detta måste bekämpas. 4 av 5 jobb kommer från små och medelstora företag och förutsättningarna för näringslivet måste förbättras. Tillsammans (näringsliv, politiken med flera) kan och ska vi enas om gemensamma mål. Så blir vi också starka, för länet och landet.

Jag uppskattar dialogen med människor och du får gärna höra av dig med politiska inspel.

Telefon: 070-818 29 68