Du besöker nu Moderaterna Jämtlands län.

Joel Nordkvist, Moderaterna

Joel Nordkvist

Ledamot förbundsstyrelsen, Ledamot fullmäktige region Jämrtand Härjedalen, Ordförande Öppna Moderater i Jämtlands län, Politisk sekreterare i Östersunds kommun, Ersättare regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalen