Du besöker nu Moderaterna Jämtlands län.

Elise Ryder Wikén

Regionråd, Ledamot fullmäktige Region Jämtland Härjedalen, Andre vice ordförande regional utvecklingsnämnd

Politik är roligt och idag har jag förmånen att få göra det, på riktigt!

Jag heter Elise Ryder Wikén, är 54 år och bor i Skålan i Bergs kommun, där jag bor med man och två nästan utflugna söner. Jag är civilingenjör/lantmätare i botten och arbetar som planarkitekt när jag inte håller på med politik.

”Politik är roligt!”

2004 engagerade jag mig i politiken på riktigt, som fritidspolitiker och ledamot i kommunstyrelsen i Berg. Idag jobbar jag som regionråd med ansvar för regional utveckling på Region Jämtland Härjedalen.

För mig är rättvisa viktigt, men även ordning och reda. Som förtroendevald har vi fått ansvaret att förvalta skattebetalarnas pengar, att se till att de används till rätt saker, så effektivt som möjligt. Alla ska ha rätt till en plats i vårt samhälle, men det innebär också att alla måste vara med och ta ansvar och bidra efter sin egen förmåga. Bara så kan vi få ordning på Sverige igen.

”Alla måste vara med och ta ansvar och bidra efter sin egen förmåga”

Personligen jobbar jag stenhårt för att vi ska få mer medel till satsningar på bättre vägar och järnvägar i länet. Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta, servicen förbättras och bränslepriserna måste ner till en rimlig nivå så att det är fortsatt möjligt att bo, verka och utvecklas i Jämtland Härjedalen.

Telefon: 070-649 64 04