Elise Ryder Wikén

Oppositionsråd Moderaterna i Bergs kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen, ordförande i utskottet för trafik och infrastruktur
070-649 64 04
elise.ryder.wiken@berg.se