Bor du utomlands? Du röstar väl?

Få en personlig film från Ulf Kristersson!

Vi behöver få ordning på Sverige, för vi vet att Sverige kan bättre.

Det finns ett Sverige utan utanförskapsområden, gängvåld och klanvälden, där lagen och jämställdheten gäller alla. Där polisen kommer när man ringer och inte backar när det gäller. Där brottsoffren, inte gärningsmännen, får upprättelse och skadestånd.

Det finns ett Sverige där alla barn får se sina föräldrar gå till jobbet. Där det alltid lönar sig att arbeta. Där slit och flit alltid trumfar fusk och dåliga ursäkter, och där välfärdens skyddsnät finns till för den som behöver det.

Ja, runt hörnet finns ett Sverige där rättsstaten vunnit över våldet. Där arbetslinjen ersatt bidragslinjen. Där gröna innovationer, världsledande utbildning, forskning och nya jobb – inte kravaller och dödsskjutningar – ger Sverige stora rubriker runtom i världen.

Det är ett Sverige att vara stolt över och det finns inom räckhåll – bara viljan och kraften finns att göra det som krävs. Vi har både viljan och kraften.

I höst är det val i Sverige. Din röst behövs och kan göra skillnad, även om du inte längre bor i Sverige. Det finns exempel på när utlandsrösterna faktiskt avgjort valet. Din röst kan därför vara den röst som i höst får ordning på Sverige.

Vill du veta mer om varför din röst behövs? Skriv upp dig för att få en personlig hälsning från Ulf Kristersson, som har möjlighet att bli Sveriges nästa statsminister.

Vår politik för svenskar utomlands

1. Vi vill förenkla för utlandssvenska barn och ungdomar som vill studera i Sverige

I dagsläget är det svårt för barn som bor utomlands att komma till Sverige och studera. Det finns flera hinder som bör undanröjas. För det första är det viktigt att säkerställa en rättvis jämförelse av gymnasiebetyg från olika länder. Toppbetyg i ett annat land, eller system ska inte värderas lägre än toppbetyg i Sverige. 

2. Vi vill sänka SINK-skatten

Utlandssvenskar betalar ofta skatt både i landet där de bor och i Sverige. Eftersom utlandssvenskar generellt har en mycket begränsad tillgång till det svenska välfärdssystemet bör de inte heller betala en hög svensk skatt. SINK-skatten bör därför sänkas, förslagsvis till 20 procent eller lägre.

3. Vi vill inrätta separata köer hos Migrationsverket och Skatteverket för utlandssvenskar som är födda i Sverige eller har haft svenskt medborgarskap i minst 20 år, samt deras familjer

För den som är född och uppvuxen i Sverige och som senare i livet flyttar till ett annat land, träffar en partner och får barn, kan det vara svårt att återvända till Sverige. Trots den mycket starka anknytningen som dessa utlandssvenskar har placeras deras fall i samma kö som de som kommer helt nya till Sverige med följd att migrations- och folkbokföringsbeslut kan ta extremt lång tid. Detta kan ändras genom att skapa olika köer för olika typer av fall, så väl hos Migrationsverkets som hos Skatteverket. 

4. Vi vill se arbetskraftsinvandringsregler som inte inte skapar problem för t.ex. svenska universitet att rekrytera globalt

Många utlandssvenskar har hamnat utomlands på grund av att de fått arbete där, och vi vet därmed av erfarenhet hur viktigt det är med ett välfungerande arbetskraftsinvandringssystem där företag har möjlighet att anställa den som är bäst lämpad för positionen. Att detta fungerar är av största vikt inte minst vad gäller akademiska och högt kvalificerade arbeten.

5. Vi vill uppvärdera det svenska medborgarskapet

Det har länge varit alltför lätt att bli svensk medborgare – därför anser vi att kraven som ställs, till exempel vad gäller kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället, behöver höjas. Det skulle också bidra till en uppvärdering av det svenska medborgarskapet. Samtidigt är det viktigt att medborgarskapet, för dem som har det, innebär tydliga rättigheter och skyldigheter. I dag är det till exempel inte möjligt för alla utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet i Sverige, även om de inte är medborgare i något annat land än Sverige. Det behöver förändras.