Nyhetsartikel
2 okt 2017

Ytterligare satsningar på försvaret och en tydlig plan till tvåprocentsmålet

Som ett led i ett nödvändigt steg för att stärka Sveriges försvarsförmåga och gå mot två procent av BNP i försvarsanslag föreslår Moderaterna i budgetmotionen för 2018 ytterligare förstärkningar av Sveriges försvar. Sammantaget tillförs försvaret 9,6 miljarder kronor fram till 2020, utöver årets försvarsuppgörelse.

Resursförstärkningen, som medger nödvändiga satsningar på såväl personal och materiel som på civilt försvar, presenterades av Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, i en intervju med TV4 i dag. 

- Moderaterna har de senaste åren lagt om försvarspolitiken rejält. Det ena skälet är de betydande säkerhetspolitiska utmaningarna. Det andra är att landets försvar har varit eftersatt, trots att detta är en statens absoluta kärnuppgifter. Detta rättar vi nu till, säger Hans Wallmark.

- Satsningen innebär en tydlig plan för hur vi ska växla upp ansträngningarna och förberedelserna för ett svensk Nato-medlemskap och höja försvarsanslagen till två procent av BNP till år 2028. 

- Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna försvaras och alla stridskrafter ska stärkas. Det arbetet vill Moderaterna påbörja redan nu under innevarande försvarsbeslutsperiod fram till 2020. Därför satsar vi 3,3 miljarder kronor mer än regeringen för 2019 och 6,3 miljarder kronor mer för 2020. I satsningen ingår också resurser för att stärka försvarets personalförsörjning, avslutar Hans Wallmark.

Intervjun med Hans Wallmark finns här.

Hans Wallmark
Utrikespolitisk talesperson
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans