Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är viktig för arbetslivets möjligheter att anställa personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande och för individens möjlighet att skaffa sig yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. 
  • Bygga ut Yrkeshögskolan
  • Inrätta preparandutbildningar som ger möjlighet att läsa utbildningar på Yrkeshögskolan
  • Inrätta fristående kurser inom Yrkeshögskolan
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss