Nyhetsartikel
5 feb 2015

Widegren: Vi vill se valfrihet för alla patienter

I dag har moderaterna och Alliansen i riksdagens socialutskott tillkännagivit för regeringen att det är dags att avsluta beredningen av frågan om att stoppa vårdvalssystemet i primärvården och att inte återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag.

-  Det är främst en vinst för patienter att alla ges lika rätt att fortsätta välja vårdcentral. Valmöjligheter i den nära vården har inte bara ökat tillgängligheten, gett fler nya vårdcentraler utan också förbättrat kvaliteten och skapat lika villkor för alla utförare, säger Cecilia Widegren, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.

Cecilia Widegren fortsätter: 

- Redan nu bör statsrådet Gabriel Wikström tydliggöra för patienter och vårdsverige som lever i ovisshet och oro eftersom regeringen sagt att man avser att återkomma till riksdagen med ett upphävande. Avser regeringen att följa riksdagens beslut – så att alla oavsett var man bor i Sverige skall kunna fortsätta välja vårdcentral? 

Riksdagens debatt och beslut är torsdagen den 5 mars.  

Bakgrund
Efter otillräcklig beredning och motstånd från en majoritet av remissinstanserna lämnade regeringen en proposition för att avskaffa dagens valfrihet i den nära vården. Alliansen i Socialutskottet tog då initiativ till att låta Lagrådet bereda frågan. Lagrådet underkände regeringens proposition:

”Av det anförda följer att beredningen av lagförslaget inte är godtagbar och att regeringsformens beredningskrav således inte är uppfyllt. Det remitterade förslaget kan därför inte ligga till grund för lagstiftning”.

Regeringen valde då att fatta det mycket ovanliga beslutet att återkalla sin egen proposition.

Läs Moderaternas och Alliansens gemensamma motion

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot Skaraborg, ordförande Interparlamentariska unionen, suppleant utrikesutskottet.
För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet.
Mer om Cecilia