Vuxenutbildning och folkhögskolan

Svensk vuxenutbildning ska skapa förutsättningar att ställa om under sitt yrkesliv. I takt med att samhället förändras ställs nya krav och då behövs nya kunskaper. 
  • Fortsätta att bygga ut Yrkesvux.
  • Rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på den kommunala vuxenutbildningen ska bli en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan utbildning.
  • Kurser som ges på Folkhögskolan ska kvalitetssäkras.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss