Nyhetsartikel
2 maj 2018

Vi vill satsa på välfärden - och minska bidragen

Vi vill skapa utrymme för satsningar på välfärdens kärna genom att minska regeringens bidragshöjningar, byggsubventioner, arbetsmarknads­åtgärder och klimatsatsningar utan effekt. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola ­eller vård, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på DN-debatt.

När vi i dag presenterar Moderaternas vårbudget gör vi det i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men konjunkturnedgången knackar på dörren och det finns en rad stora problem som inte minskar utan växer. Det ställer krav på prioriteringar. Den stora frågan i valet i höst kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag. 

Det är oförmågan att prioritera och oviljan att genomföra viktiga reformer som har präglat den rödgröna regeringen i fyra år. Högkonjunkturen slösas bort. I stället för att rusta Sverige för framtiden – och för nästa lågkonjunktur – har Stefan Löfven och Magdalena Andersson höjt bidragen och ställt sig passiva inför behovet av riktiga reformer.

Regeringen har under mandatperioden höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda har vidgats. Fler är långtidsarbetslösa nu än 2014. När konjunkturen vänder nedåt står Sverige sämre rustat.

Styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar. Det går att låta välfärdens kärna och statens kärnuppgifter gå före bidrag – och samtidigt se till att det lönar sig bättre att arbeta. 

Vi sänker skatten på arbete med ett jobbskatteavdrag som både leder till att fler jobbar, och som ökar antalet arbetade timmar. Vi klarar detta för att försvaret, polisen, vården, skolan och jobben får gå före bidragen. Samtidigt måste man spara i goda tider, överskottsmålet ska inte äventyras.
Den förra alliansregeringen genomförde en rad åtgärder för att stärka arbetslinjen. Vi bröt det utanförskap som då riskerade att bita sig fast genom förtidspensionering. 200.000 människor tog sig ur bidragsberoende till egen försörjning. Trots att Sverige gick igenom den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet växte jobben och allt fler blev del av arbetsgemenskapen. 

I dag är utanförskapet ett annat. Det finns 130 områden i Sverige där inte ens hälften av de vuxna går till jobbet. Främst är det människor som har invandrat till Sverige, som inte kommer in på arbetsmarknaden utan förblir bidragsberoende. De närmaste åren kommer att bli avgörande för att undvika ett nytt permanent utanförskap.
Ska hopplöshet ersättas med framtidstro, måste också tafatthet ersättas med politisk vilja och handlingskraft. 

Moderaterna ger i dagens budget därför tre besked om våra prioriteringar.

1. Moderaterna prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter. Regeringen har alltså ökat utgifterna med 100 miljarder kronor under de senaste åren. Bland dessa vill vi omprioritera. Första steget för att skapa utrymme för nya reformer är att minska regeringens bidragshöjningar, byggsubventioner, arbetsmarknadsåtgärder och klimatsatsningar utan klimateffekt. 

Vi satsar, fullt finansierat genom omprioriteringar, över 28 miljarder kronor direkt på vård, skola och statens kärnuppgifter nästa mandatperiod. Moderaterna inleder banan för att Sverige ska nå målet om ett försvar som motsvarar två procent av BNP. 2021 satsar vi 10 miljarder kronor mer på försvaret än regeringen. 

Vår polissatsning är uppemot 6 miljarder kronor större än regeringens och vi fyller upp det hål som finns mellan regeringens retorik om fler poliser, och vad detta egentligen kostar. Vi utökar och förbättrar den kömiljard som kortade sjukvårdsköerna förra gången. Nu blir reformen på 3 miljarder kronor och kommer att gälla fler steg av vårdprocessen. Vi ger också elever ytterligare en timmes undervisning per dag i lågstadiet.

2. Det måste löna sig bättre att jobba. Nyligen konstaterade Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi att vissa hushåll till och med kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen tar ett jobb. Det är helt orimligt om vi ska klara exempelvis integrationen. Alltför många lärare och sjuksköterskor får också betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Sverige behöver sänkt skatt på arbete, inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. Våra reformer är därför fullt ut finansierade genom utgiftsminskningar och mindre skadliga skatter.

3. Vi väljer välfärd före bidrag. Med en åldrande befolkning och en dåligt fungerande integration kommer utgiftstrycket i kommunerna att öka under kommande år. Vi tror snarast att dessa utgifter nu underskattas av regeringen. Kraven på prioriteringar kommer öka. Den stora skiljelinjen i svensk politik handlar inte om man vill satsa på välfärden, utan hur man rustar en ekonomi som har råd att göra det.
Regeringens egna expertmyndigheter pekar på att skatterna måste höjas eller bidragen minskas för att betala de stora reformbehov som Sverige står inför. Socialdemokraterna har inget svar på detta. Det duger inte. Ett seriöst parti – och en regering – måste kunna presentera förslag på hur välfärden långsiktigt ska finansieras. 

För att värna välfärden kommer Moderaterna i regeringsställning prioritera satsningar på välfärden framför bidrag. Det utrymme som kan uppstå kommer i huvudsak att behövas för att kommuner och landsting ska kunna anställa fler lärare, höja kvaliteten i vården samt förbättra integrationen lokalt. 

Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck. Det är uppenbart att höjda skatter inte är en hållbar väg för att öka välfärdens resurser. Vi måste därför prioritera hårdare.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. Eller tillbaka till skattebetalarna. 

För att skjuta till ytterligare resurser till välfärden behöver framför allt tre saker ske: 

  • De samlade bidragskostnaderna måste minska. 
  • Kostnaderna för asyl- och anhörig­invandring måste minska. 
  • Överskottsmålet uppfyllas.

Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980, med bland annat ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete, tydligare krav på den som har socialbidrag och en successiv kvalificering in i välfärden för den som är ny i Sverige. 

Med tydlig kompass och strama prioriteringar går allvarliga problem att lösa. Och den som löser akuta problem blir också väl rustad för att ta sig an de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför: demografi, digitalisering, globalisering. Vi prioriterar välfärd före bidrag och har konkreta reformer för att ta Sverige helskinnat genom nästa lågkonjunktur. Alternativet vore ansvarslöst.

Ulf Kristersson (M), partiledare 
Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Läs artikeln här.

Filer
Vårmotion2018.pdf(pdf22.54 MB)