Nyhetsartikel
1 jul 2017

Vi vill göra RUT-avdraget större och bredare

I dag fyller RUT tio år. Det är en tioåring som har hunnit med mycket. Mest har hon betytt för dem som fått sitt första jobb och som därmed har fått in en fot på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att RUT kan göra mer, och därför vill vi nu rusta henne inför livet som tonåring.

Vägen från idé till genomförd RUT-reform var lång. Många minns säkert den ”pigdebatt” som drog igång när Anne-Marie Pålsson först presenterade idén om ett RUT-avdrag. Motståndarna menade att det inte var riktiga jobb som skapades och debatten fördes ofta i ett högt och moraliserande tonläge.
 
I Alliansregeringens första regeringsförklaring hösten 2006 presenterades RUT-reformen, och i maj 2007 röstade Moderaterna tillsammans med hela Alliansen igenom beslutet gällande köp av hushållsnära tjänster. Det blev startskottet för skapandet av en helt ny bransch. Svarta jobb blev vita, med all den trygghet som det innebär. Dagens regeringspartier, som då var i opposition, sa tillsammans med Vänsterpartiet nej till allt detta.
 
Städhjälp, fönsterputsning och hämtning av barn från förskola eller skola är bara några av de tjänster som växt fram inom RUT, och i takt med det har många familjer fått en enklare vardag. Samtidigt var RUT och ROT viktiga reformer för att stimulera ekonomin när konjunkturen gick ner. Nu är RUT viktigt för att skapa fler jobb med lägre förkunskapskrav. Inom ramen för migrationsöverenskommelsen förra året drev Alliansen därför igenom RUT för bland annat flyttjänster och trädgårdstjänster.
 
Branschen för hushållsnära tjänster är naturligtvis äldre än tio år, men sedan 2007 har det skett en stark tillväxt. Skatteavdraget har hjälpt många som stått en bit från arbetsmarknaden att få sitt första jobb. Majoriteten av medarbetarna är kvinnor. En av tre är född utomlands och var fjärde har enbart förgymnasial utbildning. Så många som hälften av företagarna är födda i ett annat land. I RUT-branschen skapas i dag över 20 000 heltidsjobb. Men de behöver bli fler.
 
Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. Det är för stor skillnad i sysselsättning mellan dem som är födda i Sverige och de som är födda i ett annat land. Den skillnaden vill vi på sikt helt ta bort, och vi börjar med att halvera den. För att göra det behöver fler enkla jobb växa fram. RUT-jobben och RUT-företagen har en viktig roll att spela.
 
RUT kan också sträcka ut en hjälpande hand till seniorer och anhöriga till äldre. Med åren har RUT blivit ett alternativ eller komplement till hemtjänsten för många. När Sverige får en allt äldre befolkning blir det också viktigare.
 
Det struntar Socialdemokraterna i. Finansministern har erkänt att RUT skapar jobb till dem som har svårast att få ett. Statsministern säger att regeringen utvecklar RUT. Men ändå har de valt att halvera RUT-avdraget.
 
Vi Moderater vill göra tvärtom. Vi vill göra avdraget större och bredare genom att tredubbla taket för avdraget till 75 000 kronor och utöka antalet tjänster som ingår. Det är ett sätt att stimulera efterfrågan på enkla jobb inom tjänstesektorn. För dem som är över 70 år vill vi stöpa om RUT-avdraget till ett HEM-avdrag som omfattar flera enkla tjänster som utförs i hemmet. Då kan äldre lättare få hjälp med enklare sysslor som att flytta tunga möbler eller köra skräp till tippen. Det är en breddning som gynnar alla; fler jobb kan skapas, fler äldre kan få hjälp med fler enkla tjänster och anhöriga kan få avlastning.
 
Det finns all anledning att fira RUT i dag. De första tio åren har varit en ren jobbsuccé. Nu är det dags för nästa steg, in i nästa decennium. Alliansen vill bland annat gemensamt tredubbla RUT-avdraget, bredda till att omfatta fler tjänster, och införa hem-avdrag för seniorer. Det är en av flera viktiga jobbreformer som med en ny alliansregering även denna gång skulle kunna sätta igång med direkt. Så blir jobben fler, jobbklyftan minskar och vardagen fungerar bättre för ännu fler.
 
Anna Kinberg Batra, partiledare
Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson