Nyhetsartikel
8 nov 2018

Vi kommer att lägga en budgetmotion som är bra för Sverige

Regeringens övergångsbudget är inte fri från partipolitik, tvärtom är den en förlängning på en rödgrön politik vi motsätter oss. Därför kommer vi att lägga ett motförslag som vi hoppas vinner, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, i Dagens Industri.

Nyligen gav vi beskedet att Moderaterna även i höst kommer att lägga en genomarbetad budgetmotion i Sveriges riksdag. Helst skulle vi göra det tillsammans med hela Alliansen, men om det inte är möjligt så lägger vi fram en egen budget med politisk utgångspunkt i Moderaternas och Alliansens reformagenda. 

Efter vårt besked cirkulerar en rad felaktiga påståenden om själva budgetprocessen. Låt oss därför tydliggöra hur vi moderater ser på budgetprocessen och höstens budgetbeslut inför 2019. 

Valrörelsen dominerades av flera stora och allt mer akuta samhällsproblem: Gängskjutningarna som har ökat, vårdköerna som har fördubblats och integrationen som inte fungerar bra. Problem som riskerar att förvärras när vi står inför en konjunkturnedgång.

Eftersom problemen inte tar paus, kan inte heller viktiga reformer som tar tag i de problemen tillåtas vänta. Även om Sverige nu har en övergångsregering sedan den rödgröna regeringen avsattes, så har Sverige ingen ”övergångsriksdag”. Att de partier som valts in i riksdagen också driver den politik de har gått till val på borde vara en självklar utgångspunkt. För oss moderater är det lika självklart att vi ska leva upp till det ansvar som våra väljare har gett oss. 

Vi har stor respekt för att en förlängning av föregående års budget är en rimlig princip när en övergångsregering utformar en budgetproposition. Men att den budgeten skulle vara ”fri från partipolitik”, som förs fram av bland andra Socialdemokraterna, är helt felaktigt. Även om Finansdepartementets budgetproposition kommer innehålla få nya politiska initiativ, så innebär den ändå en förlängning av rödgrön ekonomisk politik.

Den uppkomna situationen sätter fingret på en viktigt konstitutionell aspekt. Det sägs ibland att det blir svårt att utkräva ansvar om det blir en annan budget som vinner bifall än den som har lagts fram av regeringen. Våra grundlagar är dock kristallklara. Det är i riksdagen som finansmakten ligger. Det är bara riksdagen som har befogenheten att besluta om skatter och statens utgifter. 

För Moderaternas del kommer de förslag som läggs dels rymmas inom det finanspolitiska ramverket, dels klara de krav på beredning som ställs i regeringsformen. Det bör också tilläggas att i stora delar av en statsbudget är alla partier överens. Moderaternas budgetmotion innebär att vi utifrån en heltäckande budget, framtagen på Finansdepartementet, lägger till de reformer som Sverige behöver och tar bort den politik som vi anser vara fel. Så har det varit tidigare år och så kommer det bli också i år. Så sent som 2014 vann Alliansens budgetmotion i riksdagen, till nytta för svensk ekonomi.

En stor skillnad i år är att tiden för behandling i riksdagen kommer att vara kortare än vanligt, vilket ställer krav på att förslagen är tydliga och genomförbara. Moderaternas budget kommer därför att innehålla färre förslag än vanligt och vi kommer att lägga än mer möda på att alla reformer ska vara preciserade och snabbt genomförbara.

Några gör nu gällande att det är närmast orättvist att Moderaterna går fram med egen politik medan Socialdemokraterna är bakbundna av regler. För det första har vi ett ansvar gentemot svenska folket, inte mot andra partier eller en avsatt regering. För det andra är Socialdemokraterna inte regeringen. Socialdemokraterna är ett parti som alla andra i Sveriges riksdag. Därmed står det dem fritt att skriva en egen budgetmotion om man vill ändra övergångsregeringens budgetproposition. Vi noterar att Socialdemokraterna inte heller har uteslutit den möjligheten. Det gör de rätt i. 

Att regeringsbildningen får ta den tid som behövs för att Sverige ska få en ny regering är naturligtvis viktigt. Men det innebär inte att riksdagen kan låta bli att ta sitt ansvar för Sverige. Moderaterna kommer förvalta väljarnas förtroende genom tydliga förslag i riksdagen om fler poliser, bättre integration och mer tillgänglig sjukvård. Vi kommer att lägga en budgetmotion som är bra för Sverige. Vi hoppas att den vinner brett stöd i riksdagen. 

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Läs artikeln här.