Vi gör Sverige tryggare

Vi gör Sverige tryggare - en del av Moderaternas valplattform.

De problem vi har i Sverige med gängkriminalitet, bostadsinbrott och stölder har tydliga kopplingar till gränsöver-skridande brottslighet. Utländska stöldligor ligger exempelvis bakom hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Det ska bli stopp på det. Därför ska det europeiska polissamarbetet stärkas för att bekämpa stöldligor och smuggling av narkotika och vapen.  

Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer. Och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. 

Europasamarbetet måste användas bättre i kampen mot våldsbejakande extremism och internationell terrorism. De som vill attackera vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva ska motarbetas med full kraft. Det krävs riktade satsningar för att stärka arbetet mot terrorism.  

Genom kraftfulla insatser på EU-nivå kan vi upprätthålla lag och ordning bättre – och göra Sverige och Europa tryggare. 

Tryggheten och säkerheten inom Europa påverkas också av det osäkra läget i omvärlden. Genom ett fördjupat samarbete i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken kan vi starkare möta den här utvecklingen. 

EU är en värderingsgemenskap. I ett tryggt Europa är det en självklarhet att alla människors fri- och rättigheter respekteras – oavsett kön, sexuell läggning eller religion. I flera av EU:s medlemsländer går utvecklingen tyvärr åt fel håll. Det måste få konsekvenser. Den liberala demokratin och rättsstatens principer måste alltid försvaras.