Nyhetsartikel
9 nov 2018

Vi bör ta chansen – och regera med integritet

En minoritetsregering måste ha respekt för att det är riksdagen som bestämmer. Men riksdagen ska också veta att en regering som jag leder bara regerar vidare om den kan regera med integritet. Det skriver Ulf Kristersson på Svenska Dagbladets debattsida.

Talmannen har frågat, och jag har svarat att jag på onsdag står till förfogande vid riksdagens statsministeromröstning. Och att jag vill bilda största möjliga alliansregering för att kunna genomföra mesta möjliga allianspolitik. En regering som bygger på Alliansens politik, verkar i Alliansens anda och arbetar på Alliansens villkor.

Det betyder att de allianspartier som kan och vill nu bildar regering och samarbetar nära med det eller de partier som väljer att stå utanför. Helst ser jag att alla Alliansens fyra partier är med. Annars så många som möjligt. Hittills har Kristdemokraterna meddelat att de vill delta i den regeringen. 

Jag har stor respekt för att man kan se olika på valresultatet. Men nu behöver Sverige bästa möjliga regering. Och jag tror att det är den alliansregering som vi alla gick till val på. Decemberöverenskommelsen ska inte upprepas, vare sig till namnet eller till gagnet. 

Alliansen är en värdegemenskap som under lång tid har utvecklat ett politiskt program. Reformerna finns i vår gemensamma reformagenda, i gemensam ekonomisk politik och ett omfattande gemensamt agerande i riksdagen. Statsministeromröstningen handlar därför också om Sveriges politiska vägval. Låt mig beskriva hur det vägvalet i grund och botten ser ut. 

I Sverige tror vi på jämställdhet, individualism och alla människors lika värde. Vi har i sekler byggt välstånd genom att handla med andra länder. Vi är en engagerad partner i nordiska, europeiska och andra internationella sammanhang. Sverige ska fortsätta vara ett sådant samhälle. Här ska rätten att fatta livets stora beslut ligga hos var och en. Kön, klass eller klan ska inte avgöra framtiden för våra barn och ungdomar. 

Sverige har ett viktigt delansvar i en trasig värld. Men vi har samtidigt hela ansvaret för hur det går i vårt eget land. Det kräver en mer genomtänkt svensk migrationspolitik. Den regering som jag vill leda kommer tillsätta en parlamentarisk utredning för en långsiktig migrationspolitik som är stram, ansvarsfull och human. Tills denna är på plats måste den tillfälliga lagen förlängas. 

Under de senaste fyra åren har polistätheten sjunkit och är nu den lägsta på tio år. Samtidigt har sjukvårdsköerna fördubblats. Statens grundläggande funktioner lever inte upp till medborgarnas förväntningar. En ny regerings viktigaste uppgift är att ta tag i de akuta problemen och återupprätta tilltron till det svenska samhällskontraktet. 

En ny regering kommer att förstärka det militära försvaret rejält, med målet att Sveriges försvarsinvesteringar ska uppgå till 2 procent av BNP. De kriminella gängen och de internationella stöldligorna ska möta fler och bättre utrustade poliser, med större befogenheter. Straffen kommer att skärpas. En ny regering kommer att kapa vårdköerna genom att den beprövade "kömiljarden" förstärks och utvecklas. 

Det är framgångsrika företag och en växande ekonomi som leder till välstånd och trygghet. Att många fler arbetar och försörjer sig själva och att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag, är nödvändigt för att värna den svenska välfärdsmodellen.  ​

Valuta för skattepengarna kräver tuffare prioriteringar i offentliga finanser. Staten kan och ska inte göra allt. Det behövs ett företagsklimat i internationell toppklass och ett skattesystem som uppmuntrar till studier, arbete, företagande, investeringar och ansträngning. Både Alliansen och S inser att bostadsmarknaden måste reformeras. 

En ny regering kommer att sänka skatten på arbete och för pensionärer. Främst för dem med låga inkomster. Men även de allt högre marginalskatterna måste sänkas. Steg för att avskaffa den skadliga värnskatten ska tas under mandatperioden.  

Beskattningen av företagare ses över. Det måste bli mer lönsamt att både jobba och investera i snabbväxande företag. Flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden behöver bli bättre, samtidigt som stödet till omställning och livslångt lärande kraftigt förstärks. 

Sverige ska vara ledande i klimatarbetet. Med effektiv miljöpolitik och världsledande teknik kan Sverige bli ett internationellt föredöme. En ny regering kommer att öka klimatbiståndet och de internationella klimatinvesteringarna. 

I Sverige ska man oavsett ursprung tillåtas forma sitt liv. Alla barn ska med egna ansträngningar och andras hjälp kunna bygga sin egen framtid. Barn ska inte ärva sina föräldrars sociala problem. En ny regering kommer att stärka kunskapsfokus i den svenska skolan, ställa högre krav på ordning och reda och se till att skolan än en gång blir språngbrädan för social rörlighet. 

En ny regerings integrationspolitik kommer bygga på kravet att i Sverige jobbar man och här lär man sig svenska språket. Hedersvåld, hederskultur och radikalisering kommer att bekämpas med alla tillgängliga medel. 

Sverige är ett avlångt land i norra Europas utkant. Här finns storstadens närhet och täthet, men också miljoner människor som bor i mindre städer och på landsbygden. All svensk politik måste bygga på den insikten. 

En ny regering kommer därför satsa på den infrastruktur som gör att tågen går i tid och vägarna blir farbara. Vi ska stärka de gröna näringarna så att de klarar internationell konkurrens. Skatter på drivmedel måste ta hänsyn till skogs- och lantbrukets förutsättningar. Angreppen mot äganderätten till skog och mark måste stoppas. Tvärtom ska äganderätten stärkas i en större reform, med syftet att värna enskildas rättigheter och öka domstolarnas oberoende. 

Allt detta – och mycket annat – kan nu bli verklighet. Inte för att det är enkelt. Men för att det vore möjligt. Och för att det är rätt. 

En ny regering kommer säkert förlora en och annan omröstning mot oheliga politiska allianser. Sker det ofta och i principiellt viktiga frågor så får riksdagen välja en ny regering. En minoritetsregering måste ha respekt för att det är riksdagen som bestämmer. Men riksdagen ska också veta att en regering som jag leder bara regerar vidare om den kan regera med integritet. 

Det är min övertygelse att alla andra regeringsalternativ skulle vara sämre för Sverige. Mer socialistiska. Mindre frihetliga. Sämre för företagande och entreprenörskap. Sämre för äganderätt och valfrihet. Sämre för Sveriges landsbygd och gröna näringar. Sämre för klimat och konkurrenskraft. Sämre för Sveriges försvar, rättsväsende och polis. 

Alliansens väljare har röstat för Alliansens politik. Därför står jag till förfogande. Inte för att jag vet att jag kommer att vinna, utan för att jag är skyldig att försöka. 

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Läs artikeln här.