Nyhetsartikel
10 sep 2021

Vi söker dig som vill arbeta för moderat valseger 2022!

Under året fram till valdagen 11 september 2022 behöver vi anställa flera personer som på olika sätt kan utveckla och genomföra Moderaternas valkampanj i Göteborg och Västra Götaland. Det handlar om ett antal visstidsanställningar, men roller, omfattning och tidsperiod kan varieras utifrån behov och sökandes kvalifikationer.

Vi söker personer med en eller flera av följande kunskaper och erfarenheter:

  • Utåtriktat kampanjarbete
  • Publicering i sociala medier
  • Marknadsföring och annonsering i olika kanaler
  • Kommunikation och PR
  • Planering och genomförande av events
  • God skriftlig förmåga
  • Film, foto och grafisk form

Vi förutsätter att du som inkommer med en ansökan delar Moderaternas grundläggande värderingar. B-körkort är en förutsättning för vissa av rollerna.

Samtliga roller handlar om samarbete och om att möta och samtala med människor både i och utanför organisationen. Därför är god social förmåga viktigt.

Tyngdpunkten i anställningarna gäller perioden maj-september 2022, men vissa anställningar kan inledas på hel- eller deltid redan hösten 2021. Vi söker dels personer som kan ha sin dagliga placering i Göteborg med närområde, dels personer som har sin geografiska bas i andra delar av Västra Götaland men som ingår det gemensamma förbundsteamet. För personer som är studenter, och har aktiviteter på universitet/högskola i maj/juni och september, kommer vi kunna hitta fungerande lösningar avseende arbetstid, mm.

Öppen ansökan

Kom in med en öppen ansökan – ansökningsbrev och cv – till chefsombudsman Niklas Claesson, niklas.claesson@moderaterna.se, telefon 0700-82 58 14, innan 30 september.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Om Moderaterna i Västra Götaland

Moderaterna i Västra Götaland organiserar Moderaternas verksamhet i länets 49 kommuner. Moderaterna styr Västra Götalandsregionen och sju av tio invånare i Västra Götaland bor i en moderatstyrd kommun.

Medarbetarna på förbundskansliet stödjer Moderaternas lokala organisationer och förtroendevalda i deras arbete för att vinna väljare till Moderaterna, och för att få genomslag för Moderaternas idéer. Förbundskansliet finns på Otterhällegatan 2 i centrala Göteborg.