Nyhetsartikel
25 okt 2021

Tanums företagspolitik ger resultat

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning och rankning av företagsklimatet är det flera kommuner från Västra Götaland som uppvisar goda resultat. Tanum är den starkaste klättraren av de moderatledda kommunerna.

Bland de moderatledda är det framförallt Härryda, Mariestad och Tanums kommuner som sticker ut i positiv bemärkelse. Härryda ligger i topp och har en andra plats på listan bland landets alla kommuner. Mariestad har förbättrat sitt resultat med 28 placeringar och Tanum är den starkaste klättraren av de moderatledda kommunerna i Västra Götaland. Tanums kommun placerar sig på plats 87 och har förbättrat sitt resultat avsevärt genom att ha klättrat 53 placeringar i årets mätning. Sett i ett längre perspektiv, sedan 2013 har Tanum tagit 180 steg upp på listan.

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M), berättar om arbetet och politiken som har varit avgörande för den positiva utvecklingen och framhåller deras agerade under pandemin som en viktig pusselbit. Redan tidigt i pandemin träffade kommunen företagarna digitalt varannan vecka. De visade att de brydde sig om företagen och de var snabba med anpassningar och att ställa om i förhållande till de nya förutsättningarna. Till exempel var de tidiga med att ge anstånd med fakturor till företagare som inte behövde betala för serveringstillstånd 2021 på grund av att näringen var hårt drabbad.

-        Att besöka företagen kontinuerligt är viktigt berättar Liselotte Fröjd (M), som kommer vara ute på företagsbesök två till tre gånger i veckan, precis som före pandemin. Vi träffas över en kopp kaffe och frågar vad de tycker om kommunen och servicen.

Tanum har två näringslivssekreterare. En som jobbar med företag som vänder sig till besöksnäringen och en som vänder sig till de mer traditionella företagen. Kommunen bjuder även kontinuerligt in till fokusträffar med företagarna för att diskutera större frågor.

-        Viktigast i arbetet har varit att vi har satt upp tre tydliga mål som är kända för alla och som vi hela tiden fokuserar på. Våra mål är att ha ett bra näringslivsklimat, att bygga bostäder och att ha en god service, säger Liselott Fröjd (M).

Andra exempel som skapar trygghet och trivsel är att Tanum under sommartid har haft trängselvärdar som varit ute och rört sig i samhället. Och de har även jobbat med att sätta ut fler bänkar med roliga och lättsamma texter på som bjuder in till att vistas ute mer, stanna upp och ta en fika.

På frågan vilka tips och medskick som Liselott Fröjd (M) kan ge till andra kommuner blir svaret:

-        Sätt ett gemensamt och tydligt mål. Ta sikte på att vara en serviceorganisation. Även om det är en myndighet så är det service man ger. Det är viktigt att ha ett positivt tänkande. Det är viktigt att vara synlig i samhället och att träffa medborgare och företagare är kul.