Sten Bergheden

Riksdagsledamot, ledamot trafikutskottet, suppleant justitieutskottet.
sten.bergheden@riksdagen.se
070-357 47 54
Lantbrukare från Mariestad i Skaraborg som idag arbetar i riksdagens trafikutskott samt miljö- och jordbruksutskott. Jag bor och brukar min föräldragård utanför Mariestad och har sambo och tre barn.

Jag är lantbrukare i grunden men har även arbetat på verkstadsindustri med tillverkning av kyl- och värmeanläggningar. Innan jag kom till riksdagen var jag kommunstyrelseordförande i Mariestad.

Anledningen till att jag började arbeta med politik är att jag vill förbättra villkoren för landets lantbrukare och företagare. Lägre skatter, enklare och tydligare regler och en bättre infrastruktur. Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land - det är avgörande med en välfungerande infrastruktur där alla trafikslagen kompletterar varandra. Detta är en förutsättning för företagens tillväxt och landets konkurrenskraft.

Jag arbetar dagligen med att förbättra och stärka konkurrenskraften för landsbygden. Landsbygden behöver inte ökade kostnader och nya skatter, utan snarare större frihet, långsiktighet och bättre konkurrensvillkor. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och skapa förutsättningar som gör det möjligt driva företag, bo, leva och arbeta i hela landet. För tillväxt i Skaraborg och i hela Sverige.

Mitt motto är: mindre makt till politiker och byråkrater – mer makt till folket.

Politiska hjärtefrågor:

  • Förbättrade villkor för lantbrukare och företagare
  • Minskat strandskydd- skapar möjligheter och tillväxt
  • Fungerande infrastruktur i hela landet
  • Jakt och skytte
  • Stärkt äganderätt
  • Förbättra för pensionärerna de byggde vårt land.   
  • Stärk svensk åkerinärings konkurrenskraft

Kontakt
070-357 47 54
sten.bergheden@riksdagen.se