Ordförande Regionstyrelsen, Gruppledare
Regionråd, Vice gruppledare, Ledamot partistyrelsen, Ledamot styrelsen SKR
Regionråd, Ordförande personalutskottet
Regionrådsersättare, Gruppledare för Moderaterna i Regionutvecklingsnämnden, Ordförande Utbildningsnämnden Partille kommun
Regionrådsersättare, Ordförande i styrelsen för Regionhälsan, Ledamot Turistrådet Västsverige AB, Ledamot Polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd väst, Ledamot första AP-fonden (AP1), Ersättare Europeiska Regionkommittén, Ledamot SEDEC utskottet
Regionrådsersättare
Ordförande Regionfullmäktige