Nyhetsartikel
23 apr 2021

Regeringen kan göra mer för den lokala brottsbekämpningen

Problemen med kriminella nätverk och organiserad brottslighet är stora och är ett hot mot tryggheten i vardagen. Kommunerna gör mycket men kan göra ändå mer tillsammans med statliga myndigheter om regeringen agerar.

Göteborgs kommun har ett mål om att det inte ska finnas några utsatta områden 2025. När vi träffar kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson (M), förklarar han att ett särskilt utsatt område är en definition som polisen använder och att det betyder att de utsatta områdena ska vara bortplockade från polisens lista till 2025.

- Det är ett mycket tufft mål, men vi är fast beslutna om att vi ska lyckas. Det här är en mycket viktig fråga för göteborgarna säger Axel Josefson, (M) och berättar om åtgärderna som pågår för att minska problemen.

- Vi har i gång många olika insatser. Dels finns trygghetsskapande insatser som handlar om mer trygghet i området, som kameror och ordningsvakter. Sedan handlar det också om att skapa framtidsmöjligheter för människor i området. Där det finns en hög arbetslöshet behöver människor komma i jobb. Det handlar om att satsa på skolan och om att ställa krav i socialtjänsten. Vi har en bred palett med verktyg.

Förekomsten av kriminella nätverk märks på olika sätt, inte minst i Göteborg. Hur arbetar ni för att begränsa möjligheterna för kriminella nätverk, exempelvis genom att stävja bidragsfusk?

- Vi gör flera olika saker. Dels har vi en offensiv agenda när det gäller kommunens egna verksamheter och skärpa tillsynen för att stävja bidragsfusk. Vi är också en del av ett projekt tillsammans med Skatteverket om folkbokföringen för att säkerställa att vi vet vilka som bor i våra områden. Vi driver ett projekt med Polisen om svarta kontrakt och hur vi kan motarbeta sådana. Vi jobbar med flera olika aktörer för att få ordning och reda i våra bostadsområden och för att skapa större trygghet för de göteborgare som bor där, berättar Axel Josefson (M).

Nyligen skrev Axel Josefson (M) tillsammans med andra lokala moderata företrädare i Dagens Samhälle om hur staten kan bidra till att stärka den lokala brottsbekämpningen. Av artikeln framgår att de kriminella nätverken kan bekämpas mer effektivt genom myndighetssamverkan och att regeringen av den anledningen borde ge de statliga myndigheterna i regleringsbreven ett generellt samverkansuppdrag för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Statliga myndigheter kan dra nytta av kommunernas möjligheter att oanmält granska kaféer, restauranger och även lokaler genom krav på brandskydd och andra kontroller som åligger kommuner. Även i fråga om socialtjänstens förebyggande arbete borde sekretessen mellan kommuner och myndigheter kunna brytas.

Finns det fler åtgärder där staten behöver gå hand i hand med kommunen?

- Alla kommuner i Sverige behöver hjälp från staten. Dels handlar det om att vi behöver fler poliser, de är alldeles för få. Nu tvingas vi stötta upp med ordningsvakter. Sedan handlar det också om skärpt lagstiftning och strängare straff. Vi måste få bort vissa individer på gatorna, och när de blivit dömda ska de inte komma tillbaka, avslutar Axel Josefson (M).