Nyhetsartikel
11 mar 2021

Medborgarlöfte i Skara för trygghet och bättre företagsklimat

Skara med Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i spetsen lovar med nytt medborgarlöfte att tillsammans med polisen höja företagsklimatet i frågan om brottslighet och otrygghet. Trygghetsfrågan är central i Skara och tillsammans med det lokala näringslivet och polisen har de hittat nya former för ett trygghetsskapande arbete.

 

Genom att involvera näringslivet i medborgarlöftet har Skara utmärkt sig bland kommuner och ligger i framkant med att skapa bättre förutsättningar för det lokala företagsklimatet. En framträdande faktor att komma till rätta med är kopplingen till att vara utsatt för brott. När otryggheten breder ut sig får det återverkningar som att det kan bli svårt att anställa och i övrigt växa som företag.

Ylva Pettersson (M) berättar att när hon träffade Svenskt Näringsliv för att tala om företagsklimatet blev det tydligt hur viktig trygghetsfrågan var för företagsklimatet. Det stod även klart att den naturliga kopplingen mellan polis och näringslivet saknades och att parterna behövde rum för att mötas.

För att uppfylla löftet om ökad trygghet i företagsklimatet har Ylva Pettersson (M) tagit initiativ till förändrade arbetssätt. Numera är kommunens näringslivsstrateg med i det lokala Brottsförebyggande rådet, Brå. Och i arbetet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som har träffar varje vecka är både näringslivet, företagarna och centrumhandeln med.

På fråga om vad som står högst på dagordningen från näringslivets sida, blir svaret att det är önskemål om att få vara med i stadsplaneringen för att minska skadegörelse och otrygga platser. Frågan om fler kameror kommer att tillmötesgås, både genom ansökan från polisen och kommunen.

Samarbetsavtal om ungdomars livsvillkor
Ett annat viktigt löfte som finns med sedan tidigare år är kommunens löfte om att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet. För arbetet avsätts två miljoner kronor per år i en förvaltningsövergripande post där omsorg och skola samverkar.

- En framgångsfaktor för arbetet med barn och unga i utsatthet är att det finns specialanställda projektledare som har ett fritt utrymme där kompetenser kan mötas utifrån behov och skapa en frizon mellan skola och omsorg, säger Ylva Pettersson (M). Det är viktigt att budgeten i sig inte står i vägen och utgör hinder för arbete med att nå barns bästa.

Medborgardialogen
Samarbetsavtalet och medborgarlöftet har funnits i Skara i fem års tid. Varje år görs en enkät och det har visat sig att fler känner till konceptet och det blir allt mer inarbetat bland medborgarna. Som komplement till enkäten erbjuds tillfällen där alla är välkomna förbi för att bidra, säga sitt och lämna åsikter. På grund av pandemin blev torget förra årets mötesplats. Hur invånarna bjuds in till dialog i riktiga samtal i år är ännu inte bestämt. Ylva Pettersson (M) menar att det är viktigt att det erbjuds tillfällen för medborgare att prata trygghetsfrågor.

- Om man vill förtjäna rätten att vara missnöjd ska man också aktivt ha bidragit till att förändra.

En av de större utmaningarna är att det finns ett glapp mellan den upplevda otryggheten och den faktiska otryggheten.

- Vi är tryggare i Skara än vad man känner sig. Det finns inte många uteserveringar, nattklubbar eller krogar och är man hemma och inte upplever hur det är ute är det lätt hänt att man får fel uppfattning om hur det egentligen är. 

Det finns en förhoppning om att fler är aktiva i att prata om otryggheten och vad som kan göras.

- Är man med och påverkar och har inflytande då blir man tryggare samtidigt som man aktivt bidrar till att skapa trygghet, avslutar Ylva Pettersson (M).