M-skolan

Trollhättan

16 nov    Möte med en journalist               Anmälan

Skövde

25 okt     Regionen vad är det?                 Anmälan

26 okt   Möte med en journalist                 Anmälan

Göteborg

30 nov  Möte med en journalist               Anmälan

 

 

Kursinnehåll i M-skolan

Moderat Ideologi

Genomgång av kriterier för demokrati och dess historia. Resonemang kring vad som särskiljer olika ideologier, och hur det idépolitiska landskapet i Sverige sett ut tidigare, samt hur det ser ut idag. Denna kurs är uppdelad i två delaroch deltagarna bör delta hos samma föreläsare då dessa har olika upplägg men samma innehåll. Denna kurs ger deltagarna en bra grund att stå på då den ligger till grund för våra värderingar!

 

Kommunalpolitisk grundkurs

Vad är en kommun?

Hur ser kommunen ut, hur ser den kommunala demokratin ut, vilka frågor hanterar

kommunen och vilket lagstöd reglerar verksamheten.

Moderat kommunal politik

Hur ser den moderata politiken ut i kommunen, och vilka förutsättningar finns

framöver? Vilka frågor har varit aktuella och format det politiska landskapet? Vilka

samarbeten förekommer, och varför ser det annorlunda ut gentemot på riksplanet?

 

Sammanträdesteknik

Hur tillkommer en dagordning? Vilka ärenden tas upp, och vad bör vara med? Vad

innebär olika begrepp såsom ajournering, bordläggning, yrkande, yttrande,

protokollsanteckning m.fl.?

Praktik

Hur går sammanträdet till i praktiken?

 

Etik och moral i politiken

Vilka grundläggande värden står Moderaterna för, och hur ter sig detta i vår politik?

Hur arbetar vi praktiskt med dessa frågor?

Förtroende

 

Sociala medier

Hur använder vi som parti sociala medier och moderna kommunikationsverktyg för

att nå rätt medlemmar och hålla intresset uppe i frågor som för oss är angelägna?

Individens betydelse för opinionsbildning

Hur kan den enskilde medlemmen arbeta för att sprida partiets budskap vidare, och

på så vis förstärka budskapen?

 

Presentationsteknik

 Syftet med denna kurs är att bli lite bättre på att presentera dina förslag, bli bättre på att lyssna och ännu bättre på att få andra att lyssna på dig.

Vad skall vi tänka på när vi presenterar våra förslag eller när vi argumenterar för vår sak? Hur får vi mottagaren att lyssna på oss? 

 

 

Att kandidera för Moderaterna

Hur blir jag kandidat på listor?

Presentation av de processer som beslutar om hur listorna ska se ut.

Vad har jag för skyldigheter som kandidat?

En översikt av vad partiet förväntar sig av den som vill kandidera och företräda partiet

i olika församlingar.

Vad får jag för stöd från partiet?

Vilket stöd i form av utbildningar och kontakter erbjuder partiet mig som företrädare, dels i förberedandet, dels under kampanjen och dels efter det att jag blivit vald.

 

Möte med en journalist

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i hur media fungerar. Hur bemöter man en journalist på bästa sätt.

Vilka grundläggande saker bör jag tänka på inför mitt möte med en journalist? Måste man alltid svara på frågor? Är journalister vår fiende eller vän? När skriver man ett pressmeddelande, Hur skall det se ut?

 

 

Regionen, vad är det?

Vad innebär valet till Regionen, vad gör dom? Vilka verksamheter ligger under dess fötter. Hur ser ansvaret ut? Vilka uppdrag finns det? Hur får jag uppdrag? Vad gör ett regionråd?

Här får du svaren på dina frågor plus en massa annat nyttigt.

 

 

Vid frågor kontakta Nina Högström

nina.hogstrom@moderatvg.se

0735 254 527