Kontakt

Besöksadress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031- 17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid.  

Kontakt på förbundskontoret

Ledning
Susanne ansvarar för den övergripande ledningen, strategisk planering och förbundsstyrelsen, samt kontakt med partiets centrala ledning. I ledningen ingår också förbundets analysarbete, och personalansvaret för den lokalt anställda personalen. 

Susanne Nordström 
Chefombudsman
0707-832122
susanne.nordstrom@moderatvg.se

Organisation
Lena handhar organisationsfrågor, såsom stadgefrågor och administrativa frågor. I funktionen ingår också löpande uppföljning av förbundets ekonomi

Lena Jernehed
Partiombudsman
0735-11 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för den sammanhållna kompetensutvecklingen i förbundet. En av de stora fördelarna med ett större förbund är att kunna genomföra gemensamma utbildningar för att höja kompetensen i hela förbundet. 

Nina Öhrn
Partiombudsman
0735-25 45 27
nina.hogstrom@moderatvg.se

Politikutveckling
Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. Magnus ansvarar för denna funktion. 

Magnus Hammar  
Partiombudsman
0761-90 98 27
magnus.hammar@moderatvg.se

Kommunikation och kampanj
Christina ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation samt kampanjverksamhet. 

Christina Heikel
Partiombudsman
0735-28 09 35
christina.heikel@moderatvg.se

Gustav Magnusson
Grafiker 
gustav.magnusson@moderatvg.se 

Filip Bertilsson
Valombudsman EU-valet
filip.bertilsson@moderaterna.se 

Johanna Törnström
Kommunikationsansvarig (Föräldraledig)

Ulf Hanstål
Partiombudsman med ansvar för föreningsstöd i EU-valet 
0702-377559
ulf.hanstål@moderatvg.se

Göteborg
Maria Gathendal
Ombudsman i Göteborg
0723-816237
maria.gathendahl@moderatvg.se 

IT
Tomas svarar för förbundets IT-utveckling. 

Tomas Nilsson
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

MUF 
Viktor Lundblad
viktor.lundblad@moderatvg.se
073-524 84 74