Kontakt

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031- 17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid. Har du något möte eller söker någon är det dock bäst om du stämmer av en tid med personen ifråga.

Kontakt på förbundskansliet

Ledning
Gustaf ansvarar för den övergripande ledningen, strategisk planering och förbundsstyrelsen, samt kontakt med partiets centrala ledning. I ledningen ingår också förbundets analysarbete, och personalansvaret för den lokalt anställda personalen. 

Gustaf Josefson
0735-142619
gustaf.josefson@moderatvg.se

Organisation
Lena handhar organisationsfrågor, såsom stadgefrågor och administrativa frågor. I funktionen ingår också löpande uppföljning av förbundets ekonomi

Lena Jernehed
Partiombudsman
0735-11 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för den sammanhållna kompetensutvecklingen i förbundet. En av de stora fördelarna med ett större förbund är att kunna genomföra gemensamma utbildningar för att höja kompetensen i hela förbundet. 

Nina Öhrn
Partiombudsman
0735-25 45 27
nina.hogstrom@moderatvg.se

Politikutveckling
Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. Magnus ansvarar för denna funktion. 

Magnus Hammar  
Partiombudsman
0761-90 98 27
magnus.hammar.borsch@moderatvg.se

Kommunikation
Christina ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation.

Christina Heikel
Partiombudsman
0735-28 09 35
christina.heikel@moderatvg.se

Gustav Magnusson
Grafiker 
gustav.magnusson@moderatvg.se 

Filip Bertilsson
Valombudsman EU-valet
filip.bertilsson@moderaterna.se 

Johanna Törnström
Kommunikationsansvarig (Föräldraledig)

Göteborg
Maria Gathendal
Ombudsman i Göteborg
0723-816237
maria.gathendahl@moderatvg.se 

IT
Tomas svarar för förbundets IT-utveckling. 

Tomas Nilsson
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

Säkerhet
Ulf är ansvarig för säkerhetsfrågor.

Ulf Hanstål
Partiombudsman
0702-377559
ulf.hanstål@moderatvg.se

MUF-ombudsman
Erik är MUF ombudsman för MUF distrikten i MVG.

Erik Lindqvist
0736-957 920
erik.lindqvist@moderatvg.se