Kontakt

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031- 17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid. Har du något möte eller söker någon är det dock bäst om du stämmer av en tid med personen ifråga.

Kontakt Valorganisation 2018

Inför valrörelsen 2018 har förbundet förstärkt valorganisationen med extra tjänstemän. Nedan framgår vilka personer som finns att tillgå, samt deras respektive ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Ledning
Gustaf Josefson
Chefombudsman och övergripande ansvarig. Förbundets valledare.                     
gustaf.josefson@moderatvg.se
0735-142619
 
Stödfunktioner
Lena Jernehed                    
Partiombudsman med ansvar för organisation, stadgar och materialhantering
lena.jernehed@moderatvg.se
0735-115658
 
Policy
Magnus Hammar
Partiombudsman med ansvar för policysamordning   
magnus.hammar@moderatvg.se
0761-909827
 
Kommunikation
Christina Heikel                  
Partiombudsman med ansvar för kommunikation
christina.heikel@moderatvg.se
0735-280935
 
Stödfunktioner
Nina Högström                   
Partiombudsman med ansvar för utbildning och kompetensutveckling
nina.hogstrom@moderatvg.se
0735-254527
 
Stödfunktioner
Ulf Hanstål   
Partiombudsman med ansvar för säkerhetsfrågor och konfliktlösning
ulf.hanstal@moderatvg.se
0702-377559
 
Kampanj
Jessica Tengeland
Biträdande partiombudsman med ansvar för Göteborgsmoderaterna                  
jessica.tengeland@moderatvg.se
0706-074012
                      
Stödfunktioner
Tomas Nilsson
IT-utveckling och frågor rörande intranätet                 ’
tomas.nilsson@moderatvg.se
0706-423675

Kommunikation
Johanna Törnström
Kommunikationsansvarig och redaktör för digitala kanaler. Föräldraledig från 31 juli.
johanna.tornstrom@moderatvg.se
 
Kommunikation
Caroline Karlsson               
Pressansvarig med fokus på traditionella medier och ansvarig för kriskommunikation.
caroline.karlsson@moderatvg.se 
0768-084549
 
MUF
Erik Lindqvist
MUF-ombudsman och ansvarig för MUF-distrikten i förbundet       
erik.lindqvist@moderatvg.se
0736-957920
 
Kampanj
Viktor Lundblad
Valombudsman med ansvar för kampanjsamordning i den västra valkretsen (VGV) viktor.lundblad@moderatvg.se 
0735-073259
 
Kommunikation
Viktor Edgren
Valombudsman vid förbundet, bistår med grafisk produktion och digitala kanaler.
viktor.edgren@moderatvg.se 
0763-173668
 
Kampanj
Robin Karlsson-Dahlgren   
Valombudsman med ansvar för kampanjsamordning i den norra valkretsen (VGN).
robin.karlsson.dahlgren@moderatvg.se 
073-5268115
                      
Kampanj
Dennis Jernkrook
Valombudsman med ansvar för kampanjsamordning i den södra valkretsen (VGS)dennis.jernkrook@moderatvg.se
0730-407156
 
Kampanj
Robin Nerell
Valombudsman med ansvar för kampanjsamordning i den östra valkretsen (VGÖ). Tjänsten delas med Lidköping och Skara.
robin.nerell@moderatvg.se 
0722-123747
                      
Kampanj
Carolina Wretman
Valombudsman med ansvar för kampanjsamordning i den östra valkretsen (VGÖ). Tjänsten delas med MUF Skaraborg.
carolina.wretman@moderatvg.se 
0738-361288

 

Kontakt på Huvudkontoret

Ledning
Gustaf ansvarar för den övergripande ledningen, strategisk planering och förbundsstyrelsen, samt kontakt med partiets centrala ledning. I ledningen ingår också förbundets analysarbete, och personalansvaret för den lokalt anställda personalen. 

Gustaf Josefson
0735-142619
gustaf.josefson@moderatvg.se

Organisation
Lena handhar organisationsfrågor, såsom stadgefrågor och administrativa frågor. I funktionen
ingår också löpande uppföljning av förbundets ekonomi

Lena Jernehed
Partiombudsman
0735-11 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för den sammanhållna kompetensutvecklingen i förbundet. En av de stora fördelarna med ett större förbund är att kunna genomföra gemensamma utbildningar för att höja kompetensen i hela förbundet. 

Nina Högström
Partiombudsman
0735-25 45 27
nina.hogstrom@moderatvg.se

Politikutveckling
Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. Magnus ansvarar för denna funktion. 

Magnus Hammar Borsch
Partiombudsman
0761-90 98 27
magnus.hammar.borsch@moderatvg.se

Kommunikation
Christina ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation.

Christina Heikel
Partiombudsman
0735-28 09 35
christina.heikel@moderatvg.se

Johanna Törnström - Föräldraledig
johanna.tornstrom@moderatvg.se

Göteborg
Jessica är biträdande Partiombudsman och ansvarar för Göteborgsmoderaternas verksamhetsplanering och -uppföljning.

Jessica Tengeland.
0706 - 07 40 12
jessica.tengeland@moderatvg.se 

IT
Tomas svarar för förbundets ITutveckling. 

Tomas Nilsson
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

Säkerhet
Ulf kommer att arbeta med säkerhetsfrågor.

Ulf Hanstål
Partiombudsman
0702-377559
ulf.hanstål@moderatvg.se

MUF ombudsman
Erik är MUF ombudsman för MUF distrikten i MVG.

Erik Lindqvist
0736-957 920
erik.lindqvist@moderatvg.se