Kontakt

Besöksadress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031- 17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskontoret är normalt bemannat under kontorstid. 

Kontakt på förbundskontoret

Ledning/Organisation
Lena ansvarar för den övergripande ledningen, organisationsfrågor, stadgar ,formalia, även ekonomi  och personal hanteras av Lena strategiska planeringen och förbundsstyrelsen
Kontakt med partiets centrala ledning hanteras i denna funktion.

Lena Jernehed
Tf Partiombudsman/Organisationschef
073-511 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

 

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för kompetensutvecklingen i förbundet. Hon är även ett stöd för våra sidoorganisationer som MSS och MQ, ÖM.
Förbundets projekt "Det lokala samhällskontraktet" ligger även under denna funktion

Nina Öhrn
Utbildningschef
0735-25 45 27
nina.ohrn@moderatvg.se

Politikutveckling/Kampanj
Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. 

 

Denna tjänst är idag vakant, rekrytering pågår

 

Kommunikation 
Denna funktion sköter förbundets kommunikationsvägar. Arbetet styrs till stora delar av förbundets kommunikationsplan. Jobbar nära arbetsområdet politikutveckling/kampanj

Zagros Hama
Kommunikationsansvarig( vikariat till 17 april 2020
076-209 85 55
zagros.hama@moderatvg.se

Johanna Törnström
Kommunikationsansvarig (Föräldraledig)

IT
Tomas Nilsson
Ansvarig för IT-utveckling 
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

 

Göteborg
Maria Gathendal
Tjänsteman för Moderaterna Göteborg
0723-816237
maria.gathendahl@moderatvg.se 

MUF 
Viktor Lundblad
MUF-ombudsman
viktor.lundblad@moderatvg.se
073-524 84 74