Kontakt

Besöksadress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Telefon: 031- 17 46 90

E-post: info@moderatvg.se

Förbundskansliet är normalt bemannat under kontorstid.  

Kontakt på förbundskontoret

Ledning
Susanne ansvarar för den övergripande ledningen, strategiska planeringen och förbundsstyrelsen, samt kontakt med partiets centrala ledning. I ledningen ingår också personalansvaret för den lokalt anställda personalen. 

Susanne Nordström 
Chefombudsman
0707-832122
susanne.nordstrom@moderatvg.se

Organisation
Lena handhar organisationsfrågor, såsom stadgefrågor och administrativa frågor. I funktionen ingår också löpande uppföljning av förbundets ekonomi.

Lena Jernehed
Partiombudsman
0735-11 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för kompetensutvecklingen i förbundet. 

Nina Öhrn
Partiombudsman
0735-25 45 27
nina.hogstrom@moderatvg.se

Politikutveckling
Partiets huvuduppgift är att ta fram och utveckla politik kring olika samhällsproblem. Förbundets politikutvecklingsfunktion syftar till att hjälpa föreningarna med strukturer i detta arbete. Magnus ansvarar för denna funktion. 

Magnus Hammar  
Partiombudsman
0761-90 98 27
magnus.hammar@moderatvg.se

Kommunikation och kampanj
Vakant, var vänlig kontakta chefombudsman Susanne Nordström (se ovan). 

Johanna Törnström
Kommunikationsansvarig (Föräldraledig)

IT
Tomas Nilsson
Ansvarig för IT-utveckling 
0706-42 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

Föreningsstöd
Ulf Hanstål
Partiombudsman   
0702-377559
ulf.hanstål@moderatvg.se

Göteborg
Maria Gathendal
Ombudsman i Göteborg
0723-816237
maria.gathendahl@moderatvg.se 

MUF 
Viktor Lundblad
MUF-ombudsman
viktor.lundblad@moderatvg.se
073-524 84 74