Kontakt

Huvudkontoret Moderaterna Västra Götaland
Besöksadress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg
Telefon: 031-17 46 90
E-post: info@moderatvg.se

Ledning och organisation
Lena ansvarar för övergripande ledning och strategisk planering. Organisationsfrågor inklusive stadgar, formalia, ekonomi  och personal. Kontakt med partiets centrala ledning och förbundsstyrelsen.

Lena Jernehed
Tf partiombudsman och organisationschef
073-511 56 58
lena.jernehed@moderatvg.se

Kompetensutveckling
Nina ansvarar för kompetensutvecklingen i förbundet. Hon ger även stöd till partiets sidoorganisationer som Moderata seniorer, Moderatkvinnor och Öppna Moderater. 

Nina Öhrn
Utbildningschef
073-525 45 27
nina.ohrn@moderatvg.se

Politikutveckling - kampanj och policy
Terese ansvarar för och ger stöd i förbundets politikutveckling med fokus på kommunikation, kampanj och policy. Koordinerar centralt stöd och utvecklar flödet mellan lokal, regional och central nivå.

Terese Blomqvist
Koordinator politikutveckling
073-532 25 55
terese.blomqvist@moderatvg.se

Politikutveckling - kampanj och analys
Erik ansvarar för förbundets politikutveckling på kommunal nivå, kampanjer med inriktning mot rekrytering samt analys av väljarflöden och opinion. 

Erik Lindqvist
Koordinator politikutveckling
073-525 41 28
erik.lindqvist@moderatvg.se

Politikutveckling - grafisk produktion och kommunikation
Viktor ansvarar för projektet "Det lokala samhällskontraktet" och kommunikation kopplat till grafisk- och videoproduktion för förbundet samt ett ansvar för ungdomsverksamhetens administrativa delar.

Viktor Lundblad
Koordinator politikutveckling
073-524 84 74
viktor.lundblad@moderatvg.se

IT-utveckling
Tomas är förbundets chief technology officer (CTO) med ansvar för utveckling och drift av Moderaternas intranät samt utbildningar, support och övriga IT-frågor.

Tomas Nilsson
CTO och IT-utveckling 
070-642 36 75
tomas.nilsson@moderatvg.se

Kommunikation
Johanna Törnström, föräldraledig
076-391 01 53
johanna.tornstrom@moderatvg.se

Göteborg
Maria har tjänstemannaansvaret för Göteborgs verksamhet. Rollen som göteborgsmoderaternas ombudsman är bred och utgår från föreningarnas och göteborgskretsens aktiviteter och behov. 

Maria Gathendahl
Tjänsteman Moderaterna Göteborg
072-381 62 37
maria.gathendahl@moderatvg.se