Infrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling

Bra kommunikationer på väg, järnväg och till sjöss är en förutsättning för utveckling och tillväxt.
  • Bygg ut E20, E45 och Rv 40
  • Bygg ny järnväg Borås-Göteborg
  • Bygg ut kollektivtrafiken
Läs mer om infrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling
Ekonomi Landsbygd
Regional utveckling
Infrastruktur
Infrastruktur
Kollektivtrafik