Foto: Emilia Öije

Hans Rothenberg

Riksdagsledamot Göteborg, ledamot utrikesutskottet, suppleant försvarsutskottet.
Kontakt hans.rothenberg@riksdagen.se
Hans Rothenberg, född 23 oktober 1961, är affärsutvecklare och sedan 2006 invald som moderat riksdagsledamot för Göteborgs stad.

Jag är ledamot i Näringsutskottet och suppleant i EU-nämnden och Finansutskottet. Mitt huvudintresse är näringslivsfrågor med särskilt fokus på handel, innovationer och besöksnäringen. Har ett förflutet som kommun- och regionpolitiker i Göteborg stad respektive Västra Götalandsregionen. Under 1980- och 90-talen ansvarade jag för moderaternas närradio i Göteborg och har därtill haft ett mångårigt engagemang i Moderata Ungdomsförbundet.