God ekonomi en förutsättning

Västra Götalandsregionen har bra ordning på ekonomin och även om det behövs stora investeringar i framtiden så är startpositionen god.

Moderaterna kommer alltid att verka för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

  • Värna regionens ekonomi med god soliditet och hållbara ekonomiska resultat över tid
  • Använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt
  • Inte höja regionskatten

Regionen kan säkerligen bli ytterligare effektiv och genom nya lösningar hålla kostnaderna nere samtidigt som löneutvecklingen är god och verksamheterna fortsätter höja sin förmåga. Att bli mer effektiv är inte att införa besparingar utan snarare att utvecklas och bli bättre för att på så vis leverera samma eller bättre service utan onödiga kostnadsökningar.

Vi har stor respekt för att de kommunala inkomstskatterna betalas lika oavsett om man är arbetslös, låginkomsttagare, pensionär eller höginkomsttagare – och alldeles oavsett vilken kommunalskatt man betalar utöver landstingsskatten. Om regionen höjer skatten drabbar det därmed främst dem i redan högt beskattade kommuner, särskilt på landsbygden, som har lägst inkomster och marginaler. För oss är dock prioriteringen av sjukvården tydlig. Att inte höja skatten är en grundförutsättning för oss och för att klara det måste regionen fortsätta jobba med effektiviseringar, stödsystem och införande av ny teknik. Detta utan att göra avkall på sjukvårdens finansieringsbehov.

Läs mer:

Vår politik för Västra Götalandsregionen