Förbundsordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Moderatkvinnorna, ledamot
Senioransvarig, ledamot
Öppna Moderaterna, ledamot
Senioransvarig, ersättare
Moderatkvinnorna, ersättare
Öppna Moderaterna, ersättare
MUF-representant
MUF-representant
MUF-representant