Förbundsstämma 2019

Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma 2019 äger rum den 11 maj, i Skövde. 

Motioner skickas senast 30 mars till motioner2019@moderatvg.se.

Talare vid stämman är EU-toppkandidaterna Tomas Tobé och Jörgen Warborn.