Förbundsstämma 2019

Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma 2019 kommer att äga rum den 11 maj i Skövde.