Nyhetsartikel
16 jun 2021

Det är dags att visa våra yngre medborgare vad som är rätt och fel

När frågan om att det var stökigt på kvällar och helger gång på gång återkom på satte Moderaterna i Munkedal ner foten och markerade.

- Föräldrar behöver visa vad som är rätt och fel. Det handlar om barnets kontakt med föräldrarna, om hur man beter sig mot kompisar och andra vuxna. Vägen går genom en kontinuerlig dialog med barnen som behöver starta vid tidig ålder, säger Martin Svenberg-Rödin, (M) ordf. kultur- och fritidsnämnden i Munkedal.

Skadegörelse och annat bus i Munkedal var omfattande, särskilt vid skolan som hade en blivit en plats att hänga på fritiden.  Frågan var ett återkommande ämne på kultur- och fritidsnämndens möten. Droppen var nådd, det behövde hända något som ledde till minskad skadegörelse och gav varaktig förändring.

Martin Svenberg-Rödin (M), ordf. kultur- och fritidsnämnden berättar att de var fyra moderater från olika nämnder som tillsammans gick ut i media och talade om vikten av att föräldrar måste ta ansvar för sina barn, fostra och vägleda i vad som är rätt och fel.

Artikeln väckte debatt. Martin Svenberg-Rödin (M) kan se att det har blivit en positiv förändring som framför allt märks i facebook-grupper där det har blivit ett ökat engagemang och att bilder läggs upp på skadegörelse med frågan ”Vet ni vad era barn gör på helgen?”.  

- Som förälder kan man inte ha koll hela tiden, men man behöver ha en aktiv dialog om vem dom träffar ute och på nätet och att ta kontakt med kompisarnas föräldrar är också viktigt för att vara närvarande och aktiv i föräldrarollen, säger Martin Svenberg-Rödin (M).

När frågan om föräldraansvar kommer upp hamnar skolans roll ofta i centrum. En anledning är att det är platsen för flera händelser, men också för att skolans roll behöver diskuteras. Martin Svenberg-Rödin (M) uttrycker det såhär:

- Det är som att föräldrarnas ansvar i många fall har upphört och är överlämnat till skolan med argumentet att det är skolan som träffar dem mest. Och att det finns tankar om att när barnen kommer hem från skolan så är de färdiguppfostrade för dagen.

- Skolan ska göra det som dom är bra på och det är att utbilda. När föräldrar tar sitt ansvar och föregår med gott exempel blir barn och unga mer medvetna och får en trygg plattform. Tryggheten lyfter ungdomarna som istället för att busa tar ansvar för skolarbetet. Allt hänger ihop.

I Munkedal arbetar kommunen förebyggande på flera sätt bland annat genom samarbete mellan skolan, socialtjänst och polis. Exempel på andra viktiga aktörer är socialpedagogerna och fritidsledarna som bland annat har ett café på högstadieskolan. Martin Svenberg-Rödin (M), avslutar med att säga:

- Det är viktigt att skilja på kommunens och det civila vuxensamhällets roll. I frågan om att vägleda barn och unga och ge dem en trygg tillvaro är det varken fler sim- eller bowlinghallar som är svaret på frågan, utan det är föräldrarna och andra vuxna som måste närvara och vägleda i vad som är rätt och fel.