Cecilie Tenfjord Toftby

Riksdagsledamot Västra Götaland, ledamot civilutskottet, suppleant justitieutskottet.
070-288 00 62
cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se
Jag brinner för alla människors möjlighet att växa och utvecklas. Som förtroendevald för Moderaterna, först i Borås kommun och nu som riksdagsledamot för Södra Älvsborg, drivs jag av viljan av att skapa ett bättre Sverige med utgångspunkt i människors egen vardag.

I riksdagen kombinerar jag mitt uppdrag att lyfta frågor som är viktiga i Södra Älvsborg med rollen som energipolitiskt ansvarig och ledamot i näringsutskottet. En ansvarsfull energipolitik är en förutsättning för både tillväxt och hållbarhet. Sverige behöver en energiproduktion som säkrar företags och privatpersoners behov av el till rimliga priser, men som också gör att vi kan klara våra högt satta klimatmål. För att det ska vara möjligt behövs kärnkraften tillsammans med fortsatt utbyggnad av olika förnybara energikällor. 

För mig är det självklart att grunden för jobb och välfärd skapas av våra entreprenörer och företagare. Jag vill att det ska bli enklare att starta och driva företag och se mer entreprenörskap i skolan. Alla vill inte bli företagare men de som vill förtjänar ett samhälle som uppmuntrar och en politik som gör det möjligt att lyckas. 

Ett bättre Sverige kräver att alla barn får en bra skola. Skolan ska utveckla och se till varje individs förmåga. Alla kan och förtjänar att bli bra på något och skolan måste bli bättre på att låta varje barn utvecklas efter sina förutsättningar och nå sina mål. 

Bra politik löser samhällsproblem, stora som små. Därför är den kanske allra viktigaste delen i mitt arbete är att möta och lyssna till människor. Mina besök som politiker är nödvändiga, men många av de mest värdefulla åsikterna möter jag som mamma i mina barns skolor eller som Boråsare under någon av mina hundpromenader på hemmaplan.