Cecilia Widegren

Riksdagsledamot
Med förtroende att representera hela Skaraborg, personal riksdagsledamot för Skaraborgs kommuner, arbetar jag för att vara Skaraborgs röst i riksdagen. Jag är moderaternas skattepolitiska talesperson tillika gruppledare, ordförande i interparlamentariska unionen, tidigare försvarsberedningens ordförande tillika ordförande i NATO-delegationen.

Genom att vara ute i Skaraborgarnas vardag, lyssna och samtala ges de bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare. För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet.

Jag kommer att fortsätta att arbeta hårt för att förbättra Sverige och Skaraborg. Skaraborg behöver bli starkare, tryggare, varmare och roligare. Jag har lovat Skaraborgarna att vara en stark drivkraft i det arbetet.

Vi moderater vill möjliggöra för ökad kreativitet och engagemang i välfärdens kärna, hos medarbetarna. Där skapas kvalitét i mötet mellan patienter/brukare och välfärdens medarbetare. Vi skall möjliggöra för fler att förverkliga sin kraft för att än bättre utveckla välfärd för alla, inte minst de mest utsatta och sjuka för att inte låta någon falla mellan stolarna. Detta för att förutsättningar för stärkt sammanhållning i vårt samhälle. 

I skeenet av en svag vänsterregering som vill återföra politikers makt till sammanträdesbord, kommer vi moderater aktivt att konkretisera förslag som möjliggör för barn, äldre, patienter, brukare, omsorgstagare och brukare att få ökad valfrihet och välja med kvalitén i främsta rummet.

Vi vill stärka valfrihet för enskilda, stärka mångfald, utveckla kvalité och sammanhållning.

Läs mer om mitt arbete på min hemsida.
Fler bilder på mig finns här.
Läs mer om vem jag är.

Följ mig på min hemsida, eller Twitter, eller Facebook, eller Instagram.

Kontakt
cecilia.widegren@riksdagen.se

http://www.moderatvg.se/widegren/

Skattepolitisk sakkunnig
Per Lindgren
Mejl: per.lindgren@riksdagen.se
Telefon: 08-786 40 00

Politisk sekreterare
Erik Almqvist
Mejl: erik.almqvist@riksdagen.se
Telefon: 08-786 40 00

Presskontakt:
Pressjour 0736-828000 (ej sms)
pressjour(at)moderaterna.se