Foto: Fredrik Ramneskär

5. Carin Ramneskär

Moderatkvinnorna, ersättare
070-648 95 12
carin@ramneskar.se

Min uppväxt är på landsbygden mellan Uddevalla och Dalslandsgränsen. Jag var ofta med pappa i hans arbete som fastighetsskötare. När jag var 15 år började jag arbeta. Det fanns ingen studievana, utan den egna försörjningen var viktig. 

Senare gick jag på lanthushållsskola och fortsatte jobba efter att den var klar. Kom också tidigt i kontakt med företagarfrågor och lärde mig mycket om företagandets villkor. Började läsa kvällskurser och läste in vissa ämnen av grundskolan, sedan också gymnasienivå. Efter att ha varvat högre studier på halvfart med arbete, gift mig och bildat familj tog jag ut en ekonomie kandidatexamen utan studieskulder.

Samhällsintresset har jag med mig sedan barnsben. Min pappa och jag tittade på partiledardebatter när vi hade Jarl Hjalmarsson som ledare för Högerpartiet. Jag har varit förtroendevald sedan tidigt 90-tal på lokal, regional och nationell nivå. För närvarande är det regional och nationell nivå som upptar mitt intresse.

Genom åren har jag varit engagerad i olika frågor som bostads- och fastighetsförvaltning och även utbildningsfrågor. Idag ägnar jag mig mest åt förebyggande frågor inom folkhälsa och sjukvård samt regional utveckling på det regionala planet och bostads- och fastighetsfrågor på nationell nivå. Med en period som kommunalråd har jag även fått en bred inblick i allt som en kommun ansvarar för.

Jag har under en längre tid varit aktiv inom Moderatkvinnorna och för närvarande har jag uppdrag som vice ordförande för Moderatkvinnorna i Västra Götaland. Uppdraget har gett mig ett stort kontaktnät och även kunskap om olika frågor som till exempel våld i nära relation, som tyvärr är ett högaktuellt ämne i coronatider.

En del av min övriga tid ägnar jag åt mitt företag med inriktning på ekonomi, finansiering och företagsrådgivning. På fritiden är jag ute med mina Västgötaspetsar, jag fotograferar och intresserar mig för biodling, resor, skog och mark. Givet att mina nära och kära, familj och vänner får ha hälsan.