Foto: Catharina Fyrberg

5. Annika Tännström

Öppna Moderaterna, ersättare
070-362 15 04
annika.tannstrom@vgregion.se

Jag bor centralt i Kungälv med man och dotter. Fritiden ägnar jag framförallt åt ridning – både min egen och dotterns, vi jobbar också båda ideellt för Lunna Ridklubb, en ridklubb för personer med (och utan) funktionsnedsättningar. Sedan en tid tillbaka målar jag akvareller, som finns att beskåda på Instagram på ”Art_by_Tännström”. En väldigt rolig och avkopplande hobby som balanserar upp politikens mer krassa verklighet.

Mitt politiska engagemang började 1988, då jag engagerade mig i Moderata Ungdomsförbundet i Värmland. Sedan dess har jag haft många politiska uppdrag på kommunal, landstings- och senare regional nivå.

2006 tillträde jag som regionråd i Västragötalandsregionen och arbetade framförallt med sjukvårdspolitiska frågor de två följande mandatperioderna. När Grönblå Samverkan behöll makten i regionen efter valet 2018 fick jag det hedersamma uppdraget att vara regionfullmäktiges ordförande. Jag är den första moderaten och den första kvinnan på denna post i regionens historia.

Det var framförallt frihetsfrågorna som fick mig att engagera mig politiskt. Det senaste idéprogrammets titel ”Frihet och ansvar” passar mig som hand i handsken.

Sedan 1991 är det dock sjukvårdsfrågorna som helt dominerat mitt politiska liv. Jag har haft förmånen att prova på olika roller inom regionen, såsom ledamot i en hälso- och sjukvårdsnämnd, ledamot av styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och i Hälso- och Sjukvårdsutskottet. Något som gett mig en bra helhetsbild av hälso- och sjukvårdens möjligheter och utmaningar i vår stora region. Fram till 2018 då uppdraget som fullmäktiges ordförande på sätt och vis slutit cirkeln.

I min nuvarande roll träffar jag företrädare för andra nationer där frihet inte är något självklart och ansvarsutkrävande otänkbart. Men också nationer som står upp för allas frihet och lika värde. Att få representera mitt parti och min region utifrån denna roll är verkligen en förmån och ära.