Foto: Peter Svensson

4. Hakan Önal

Ledamot
070-773 61 59
hakanonal72@yahoo.se

Hakan Önal heter jag och är ordförande för förskolenämnden i Göteborg. Förskoleförvaltningen i Göteborg är Sveriges största med över 6700 anställda och 30000 barn i verksamheten. Detta uppdrag upptar mycket av min fria tid, då det är ett deltidsuppdrag. Är ingenjör och arbetar på Volvo Cars med forskning och utveckling inom krocksäkerhet. Är gift och har en fantastisk 13 årig pojke som förgyller vår vardag.

Det är främst integration och barns uppväxtvillkor som driver mitt politiska engagemang. Är naturligtvis färgad av min uppväxt, där jag tidigt upptäckte skillnaderna i uppväxtvillkor och förutsättningarna i skolan när vi på 80-talet flyttade från centrala Hisingen till Sävedalen. Frihet är ett viktigt ledord för mig. Fri att vara den man vill och fri att få göra sina egna val i livet. Kan uppfattas som självklarhet, men tyvärr är det inte så för många ungdomar i vårt samhälle idag. Min övertygelse är att goda uppväxtvillkor leder till större frihet för kommande generationer.

Valet 2018 var nedslående för oss i Göteborg, men det var ännu värre för Socialdemokraterna som hade styrt staden i 24 år. Detta gav oss möjligheten att ta över styret i staden, dock i minoritet, vilket naturligtvis har varit utmanande. Det är fantastiskt att vara med på denna resa, där vi ser vilken skillnad Moderat politik gör för Göteborg. Jag är hoppfull för framtiden och stolt över det vi har lyckats prestera under den relativt korta tid vi har styrt Göteborg.