4. Cecilie Tenfjord Toftby

Ledamot
070-288 00 62
cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se

Varför blir man politiker?
Det är en av de mest ställda frågorna från unga besökare i riksdagen.

Svaret kan vara olika, för mig handlar det om att vilja göra rätt där jag ser att det blivit fel. Med åren har politik blivit så mycket mer än enbart vilja, men under engagemanget för energi- och klimatfrågor, miljö och internationella frågor kommer det alltid att finnas där -viljan att göra rätt när jag ser att något är fel.

Att vilja måste följas av möjligheten att göra, därför är jag oerhört tacksam och stolt över att få representera mitt parti och min valkrets i Sveriges Riksdag och vara med att utforma MVGs politik som ledamot i förbundsstyrelsen och det politiska utskottet.

Med åren har jag hunnit bli 51 år, sett mina två söner växa upp, gått många underbara promenader med hundarna och min man och sett årstiderna skifta i min trädgård.

Att få åka till riksdagen, arbeta med familjerättsfrågorna i civilutskottet, ta debatter i kammaren och utväxla idéer och tankar med kollegorna, är en fantastisk ynnest, men det är det även att få åka hem till Västsverige, Borås och min familj – Det är här jag hittar styrkan att kämpa vidare!

Uppdrag:
Riksdagsledamot
Ledamot civilutskottet
Vice ordförande svenska delegationen till Östersjöns parlamentariska församling
Ledamot Nordiska rådet
Ledamot Utskottet för ett hållbart Norden
Ersättare justitieutskottet

Ledamot förbundsstyrelsen MVG
Ledamot politiska utskottet MVG
Ledamot i kretsstyrelsen Borås