Foto: Dennis Alvdén

4. Anna-Lena Holberg

Moderatkvinnorna, ledamot
073-676 40 60
anna-lena.holberg@lerum.se

Jag är född och uppvuxen i centrala Göteborg men sommarloven och de flesta helger under uppväxten tillbringade jag i Rävlanda. Vårt hus låg precis intill mina släktingars bondgård där man hade kor, grisar och hönor med flera. djur. Man kan med andra ord säga att jag är uppvuxen med ett ben i stadsmiljö och det andra benet i jordbruksmiljö. Att ha med mig dessa båda perspektiv har varit en stor tillgång för mig.  

Jag har en utbildning som beteendevetare och har också fördjupat mig i studier kring företagsutveckling och organisationsförändringar. Jag har arbetat med personal och organisationsfrågor både inom näringslivet och som egen företagare. Att arbeta med människor och att arbeta för att förändra förutsättningarna i positiv riktning är ett stort intresse och det var nog det som gjorde att jag blev politiskt intresserad.  

Mitt politiska intresse väcktes tidigt och största delen av tiden har jag haft de politiska uppdragen vid sidan av ett heltidsjobb. Jag har haft ett antal olika politiska uppdrag på kommunal och regional nivå.  

Politiskt arbetar jag idag med sjukvårdsfrågor, energifrågor, folkhälsofrågor samt frågor kring samverkan med det civila samhället. Jag är bland annat ordförande för styrelsen för sjukhusen i väster där Kungälvs sjukhus, Angereds närsjukhus, Alingsås lasarett och Frölunda specialistsjukhus ingår samt ordförande i styrelsen för Lerum energi AB. Jag är också ordförande för Moderatkvinnorna i Västra Götaland och vice ordförande i Moderatkvinnornas nationella styrelse. Ska jag nämna någon hjärtefråga så är det att arbeta för att stärka kvinnors och flickors förutsättningar inom olika områden. 

Fritiden ägnar jag åt motion, körsång, matlagning och att läsa böcker. Viktigast av allt är min familj och mina vänner och jag försöker att umgås med dem så mycket jag kan.