Foto: Catharina Fyrberg

3. Peter Hermansson

Regionrådsersättare
072-727 30 71
peter.hermansson@moderatvg.se