Foto: Martin Frick

3. Charlotte Nordström

Regionrådsersättare, Ordförande i styrelsen för Regionhälsan, Ledamot Turistrådet Västsverige AB, Ledamot Polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd väst, Ledamot första AP-fonden (AP1), Ersättare Europeiska Regionkommittén, Ledamot SEDEC utskottet
070-331 88 43
charlotte.nordstrom@vgregion.se