Foto: Catharina Fyrberg

3. Angela Fasth

Regionrådsersättare, Gruppledare för Moderaterna i Regionutvecklingsnämnden, Ordförande Utbildningsnämnden Partille kommun
073-529 50 20
angela.fasth@vgregion.se