Foto: Dennis Alvdén Pressbilder

2. Anna Vedin

Förste vice ordförande
072-202 30 38
anna.vedin@kungalv.se

Jag bor i Marstrand med man och hockeyspelande barn, så många timmar tillbringas i olika ishallar och många dokument blir lästa på läktaren. Marstrand är min plats där jag trivs och kan segla, vandra, bada och se horisonten. Ja finna ett lugn.

Jag har haft uppdrag i Kungälvs kommun sedan 2008 men har en bakgrund som informatör och är uppväxt i reklambranschen på pappas reklambyrå. Jag har haft ett eget företag men lade ner det när jag som 40 års present fick en son och vi inte ville vara två egenföretagare i familjen. Jag började då arbeta som elevassistent för barn i de lägre åldrarna och insåg snart att min kompetens som informatör var bra att ha i kommunikationen med såväl elever som föräldrar och pedagoger.

Mitt första stora kommunala uppdrag var som beredningsledare för beredningen för framtid och utveckling. I den rollen ansvarade jag för framtagandet av Kungälvs kommuns Översiktsplan. Idag har jag bytt politiskt sakområde och är Utbildningsråd. För andra mandatperioden sitter jag också i VGR Servicenämnden.

Jag är gruppledare i Kungälv sedan 2013 och har i den rollen varit med om att hantera politiska vildar, utmaningar av första namn, andra partier som vill lägga sig i våra nomineringar, ledamöter som dött och ledamöter som blivit föräldrar och mycket mer. Det viktigaste för mig är att det är högt i tak i gruppen och att alla känner att de får komma till tals och respekteras.

Jag är helt övertygad om att hur bra vi än är på att driva sakfrågor så kommer vi aldrig fullt ut få väljarnas förtroende om vi inte visar att vi moderater får vara olika men att vi håller ihop och har ett gemensamt mål. Att vi trivs med varandra och hämtar styrka därifrån. Då kan vi driva moderat politik och föra fram våra värderingar.