Foto: Catharina Fyrberg

1. Johnny Magnusson

Ordförande Regionstyrelsen, Gruppledare
073-098 48 00
jonny.magnusson@vgregion.se