Foto: Dennis Alvdén

1. Johan Abrahamsson

Förbundsordförande
073-232 31 34
johan.abrahamsson@mariestad.se

Jag bor norr om Mariestad på en släktgård i fjärde generationen på Sundsörn. Min familj betyder allt och jag beundrar dem för att de står ut med mig och min tidsplanering. Utanför politiken arbetar jag mer än gärna på min restaurang eller på min camping och jag tycker om att ta fram hammaren för att bygga något. Att få skapa med händerna, bygga eller laga en god maträtt gör mig tillfreds. Jag har också börjat motionera igen och är extra stolt över att jag klarade New York Maraton 2019.

Jag är egenföretagare inom turism, restaurang, grävjobb och snickeri med utbildning som snickare, grönsaks- och jordgubbsodlare.

Myndighetsbyråkrati och allt som är omständigt och som tar tid för en kommun fick mig att bli politiskt aktiv. Om handläggare inte har förståelse för att besked behöver lämnas snabbt och vara rätt så kan företag gå i konkurs. 

Strandskydd och äganderätten är andra viktiga frågor. Liksom frågan om hur naturreservat och nationalparker sköts. Dessvärre står de och idag förfaller med statens undermåliga skötsel. Parker har oftast skapats av bönder och skogsägare som tidigare vigt sitt liv åt att sköta dem utifrån tanken att de skulle bevaras till kommande generationer. Det är höga naturvärden som går förlorade.

Vi behöver också fortsätta att arbeta med frågan om att utveckla en hållbar teknikutveckling.  Genom tillväxt och ny teknik kan vi öka produktionen. Sverige är beroende av att basindustrin som ger arbetstillfällen finns kvar och som i sin tur gör att folk går till arbetet och betalar skatt till välfärden.

Meetoo-uppropet var bra. Tyvärr tog feministerna över och förstörde detta viktiga upprop.