Foto: Emilia Öije

Åsa Coenraads

Riksdasgsledamot Västmanlands län
Kontakt asa.coenraads@riksdagen.se
0706-387020
En tro på att världen kan bli bättre och att varje människa kan stå i fokus driver mitt engagemang som riksdagsledamot för Moderaterna. Det ska vara lätt att göra rätt!

Jag är nyfiken av naturen och har ett stort engagemang och en glöd för det frågor jag arbetar med. Mat, djur och natur har alltid varit en stor hobby och nu arbetar jag med frågorna på heltid inom ramen för mitt uppdrag i Miljö- och jordbruksutskottet. 

Den värld vi har måste vi vara rädda om och under vår livstid måste vi vårda den på bästa sätt. Ingenting försvinner eller kommer till på jorden och våra resurser är inte ändliga för all tid framåt och därför måste resurserna tas väl om hand. Vi ska leva modernt och framtidsinriktat men vi måste arbeta för en hållbarhet över fler generationen än vår egen.

Livsmedelsproduktionen är viktigt, mat är viktigt och jag arbetar därför för en hållbarhet hela vägen från jord till bord. Vi slänger alldeles för mycket mat idag och det är viktigt att se hur vi kan minska matsvinnet och göra bra saker med matresterna. 

Följ mig gärna via min blogg: asacoenraads.blogspot.se