Du besöker nu Moderaterna i Västernorrland.

Lena Asplund Moderaterna

Lena Asplund

Regionråd, Ersättare i förbundsstyrelsen

Jag vill ha ett samhälle där den enskilda individen får bestämma mer över sitt liv. Det är den lilla människan som skall bestämma inte politikerna.

Du skall ha rätt att bestämma var du vill att dina barn skall gå i skolan, vilken läkare du vill besöka, vilken omsorg du eventuellt vill ha när du blir gammal. Detta är bara några vardagsexempel men med ett större inflytande över bland annat dessa val är jag övertyga om att vi kommer att känna oss betydligt mera tillfreds med våra liv.

Att vi för en ansvarsfull miljöpolitik som både värnar om miljön och tar hänsyn till att vi skall kunna fungera på ett bra sätt i vår vardag.

Att det ges bättre förutsättningar för att driva företag – detta är det enda sättet att kunna skapa nya jobb. En skola där eleverna går ut med godkända betyg, samt känner sig sedda och hörda. En bra skola är en av de viktigaste byggstenarna i ett samhälle

En åldringsvård som sätter de äldre i centrum, samt med en mångfald av både form och drift.