Fastställda valsedlar

Moderaterna i Västerbotten genomförde på lördagen nomineringsstämma och fastställde riksdagsvalsedel inför valet 2022. Partiets nomineringsprocess har pågått under 2021, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater till valsedeln.
 
Därutöver fastställdes vid separata nomineringsstämmor valsedlar för regionens Södra och Västra valkrets i Västerbotten samt Umeå kommun. Stämmorna ägde rum vid digitala stämmor i helgen.
 
Alla val skedde i enighet och följde de olika nomineringskommittéernas förslag. Valsedlarna bifogas nedan. Alla valsedlar är varvade män/kvinnor.
 
 
Valsedel Moderaterna till Riksdagen 2022
 
1.                   Edward Riedl, 46, riksdagsledamot, Umeå
2.                   Elisabeth Björnsdotter Rahm, 57, riksdagsledamot, Lycksele
3.                   Andreas Löwenhöök, 38, oppositionsråd, Skellefteå
4.                   Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Umeå
5.                   Jan Nilsson, 63, utvecklingsledare, Vännäs
6.                   Victoria Boström, 53, administratör, Robertsfors
7.                   Johan Söderberg, ekonomichef, 38, Skellefteå
8.                   Veronika Håkansson, 50, redovisningsekonom, Storuman
9.                   Gabriel Farrysson, 40, konsult, Hörnefors
10.                 Anna-Karin Nilsson, 63, kemist, Nordmaling
11.                 Oliver Granered, 22, butikssäljare, Umeå
12.                 Christina Lidström, 55, kommunalråd, Bjurholm
13.                 Ulf Wahllöf, 69, distriktsläkare, Robertsfors
14.                 Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Umeå
15.                 Tomas Nilsson, 66, entreprenör, Vindeln
16.                 Micaela Löwenhöök, 34, kommunikatör, Skellefteå
17.                 Lars Eliasson, 65, skogsföretagare, Vilhelmina
18.                 Madelene Nord, 29, undersköterska, Umeå
19.                 Alireza Mosahafi, 49, Production Associate, Umeå
20.                 Lotta Holmberg, 67, vårdlärare, Umeå
21.                 Anton Bergström, 26, partiombudsman, Umeå
22.                 Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Umeå
23.                 Anna Hedman, 53, avdelningschef, Sävar
24.                 Ulf Widman, 62, säljare, Storuman
 
Valsedel Moderaterna Umeå kommun 2022.
 
1.       Anders Ågren, 50, kommunalråd, Öst på stan                
2.       Gunilla Berglund, 79, fd kommunalråd, Mariedal           
3.       Elmer Eriksson, 73, entreprenör, Hörnefors           
4.       Lena Riedl, 60, sjuksköterska, Teg                        
5.       Stefan Nordström, 73, civiljägmästare, Haga                  
6.       Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Öst på stan
7.       Ulrik Berg, 63, ingenjör, Täfteå                   
8.       Marianne Löfstedt, 83, fd kommunalråd, Väst på stan   
9.       Igor Jonsson, 63, tidningstryckare, Kåddis   
10.     Madelene Nord, 29, undersköterska, Haga
11.     Alireza Mosahafi, 50, Production Associate, Teg
12.     Kjerstin Widman, 68, tandläkare, Teg
13.     Lennart Johansson, 75, företagare, Klabböle                
14.     Lotta Holmberg, 67, vårdlärare, Haga
15.     Greger Knutsson, 74, entreprenör, Botsmark                                
16.     Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Öst på stan                 
17.     Mikael Thyni, 55, platschef, Öbacka 
18.     Josefine Gustavsson, 33, juriststudent, Ålidhöjd
19.     Leif Lundgren, 67, företagare, Haga   
20.     Mia Winroth, 54, företagare, Teg
21.     Christer Lindvall, 69, fd ombudsman, Ersboda 
22.     Linda Jervik Steen, 33, doktorand, Berghem
23.     Gabriel Farrysson, 40, konsult, Hörnefors
24.     Liv Granbom, 77, distriktssjuksköterska, Väst på stan
25.     Anders Alfredsson, 54, entreprenör, Umedalen
26.     Izabel Riedl, 22, politisk sekreterare, Teg
27.     Oliver Granered, 22, butikssäljare, Berghem
28.     Eva Westman Modig, 79, datakonsult, Haga
29.     Harald Svensson, 54, administratör, Ålidhem
30.     Anna Hedman, 53, avdelningschef, Sävar
31.     Anton Bergström, 26, partiombudsman, Haga               
32.     Christina Rydberg, 46, jurist, Haga
33.     Jonatan Hjeltman, 22, studerande, Nydalahöjd
34.     Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Grubbe
35.     David Dwayne Andersson, 28, barnskötare, Umedalen
36.     Sofia Bergqvist, 53, Document manager, Böleäng  
37.     Birger Andersson, 75, veterinär, Tavelsjö
38.     Emma Bergquist, 21, studerande, Carlshöjd
39.     Peteris Timofejevs, 40, universitetslektor, Väst på stan 
40.     Anja Isaksson, 33, läkare, Väst på stan
41.     Roger Persson, 70, konsult, Grubbe
42.     Maja-Stina Bylund, 37, jurist, Mariehem
43.     Ola Lundgren, 51, leg receptarie, Mariehem   
44.     Annicka Eriksson, 67, arbetsledare, Hörnefors                                
45.     Hans Modig, 82, fd överläkare, Haga
46.     Åsa Hörnsten, 58, professor, Öst på stan    
47.     Kenneth Grahn, 69, fastighetsägare, Teg    
48.     Tommy Strand, 76, gymnasielärare, Berghem
49.     Arvin Björkgren, 19, studerande, Ersboda
50.     Willy Brändström, 78, egenföretagare, Centrum
51.     Christer Åström, 67, yrkesofficer, Umedalen
52.     Gunnar Öqvist, 71, pensionär, Sävar
53.     Robert Winroth, 49, företagare, Öst på stan
54.     Lennart Sandström, 69, pensionär, Sandbacka 
55.     Artem Shiryaev, 25, studerande, Ålidhöjd
56.     Marcus Bornemisza, 58, tågvärd, Holmsund
57.     Markus Johansson, 30, civilekonom, Öst på stan
58.     Carl Johan Rådström, 43, personlig assistent, Grisbacka
59.     Anton Karlström, 26, studerande, Ålidhem
60.     Patrik Andersson, 52, affärsutvecklare, Röbäck
61.     Philip Swärd, 22, studerande, Ålidhöjd
62.     Christer Fessé, 73, företagsrådgivare, Grubbe
63.     Lars Möllsten, 40, ingenjör, Böleäng
64.     Viktor Brodin, 32, driftsledare, Tavelsjö
 
 
 
 
1.                   Nicklas Sandström, 39, regionråd i opposition, Umeå
2.                   Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Umeå
3.                   Anton Bergström, 26, partiombudsman, Umeå
4.                   Anna-Karin Nilsson, 63, kemist, Nordmaling
5.                   Elmer Eriksson, 73, entreprenör, Hörnefors
6.                   Åsa Hörnsten, 58, professor, Umeå
7.                   Robert Winroth, 49, företagare, Umeå
8.                   Kjerstin Widman, 64, tandläkare, Umeå
9.                   Ulf Wahllöf, 69, distriktsläkare, Robertsfors
10.                 Anna Hedman, 52, avdelningschef, Sävar
11.                 Jonathan Hjeltman, 22, studerande, Umeå
12.                 Liv Granbom, 77, distriktssjuksköterska, Umeå
13.                 Sven-Åke Boström, pensionär, Bjurholm
14.                 Lotta Holmberg, 67, distriktssjuksköterska, Umeå
15.                 Kent Ärletun, 73, företagare Vindeln
16.                 Monica Samuelsson, 73, VVS-ingenjör, Nordmaling
17.                 Jan Nilsson, 63, utvecklingsledare, Vännäs
18.                 Lena Riedl, 60, sjuksköterska, Umeå
19.                 Oliver Granered, 22, butikssäljare, Haga
20.                 Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Umeå
21.                 Tobias Kyrk, 37, läkare, Umeå
22.                 Madelene Nord, 29, undersköterska, Umeå
23.                 Peteris Timofejevs, 40, universitetslektor, Umeå
24.                 Christina Lidström, 55, kommunalråd, Bjurholm
25.                 Christer Lindvall, 69, fd ombudsman, Umeå
26.                 Christina Rydberg, 46, jurist, Umeå
27.                 Markus Johansson, 30, civilekonom, Umeå
28.                 Ewa Miller, 67, revisor, Umeå
29.                 Alireza Mosahafi, 49, Production Associate, Umeå
30.                 Cecilia Gustafsson, 54, administratör, Vindeln
31.                 Per Hörnsten, Docent, f. överläkare 78, Umeå
32.                 Izabel Riedl, 22, politisk sekreterare, Umeå
33.                 Marcus Ljadas, 44, servicerådgivare, Bjurholm
34.                 Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Umeå
35.                 Hans Modig, 82, pensionerad överläkare, Umeå
36.                 Anja Isaksson, läkare, 33, Umeå
37.                 Kenneth Isaksson, företagare, 71, Robertsfors
38.                 Josefine Gustafsson, 33, juriststudent, Umeå
39.                 Gabriel Farrysson, 39, konsult, Umeå
40.                 Maja-Stina Bylund, jurist, Umeå
41.                 Arvin Björkgren, 19, studerande, Umeå
42.                 Linda Jervik Steen, doktorand, Berghem
43.                 Artem Shiryaev, 24, studerande, Umeå
44.                 Thelma Wikström, 19, studerande, Vindeln
45.                 Harald Svensson, administratör, Umeå
46.                 Sofia Bergqvist, 53, Document manager, Umeå
47.                 Christer Fessé, 73, företagsrådgivare, Umeå
48.                 Victoria Boström, 53, administratör, Umeå
49.                 Philip Svärd, 21, studerande, Umeå
50.                 Annika Eriksson, 67, arbetsledare, Hörnefors
51.                 Carl-Johan Rådström, 43, personlig assistent, Umeå
52.                 Marianne Löfstedt, 83, fd kommunalråd, Umeå
53.                 Patrik Andersson, 48, affärsutvecklare, Umeå
54.                 Eva Westman Modig, 79, datakonsult, Umeå
55.                 Gunnar Öqvist, 71, pensionär, Sävar
56.                 Jan Persson, 62, civilingenjör, Nordmaling
57.                 Christer Åström, 67, yrkesofficer, Umeå
58.                 Anton Karlström, 26, studerande, Umeå
59.                 Ola Lundgren, 51, leg receptarie, Umeå
60.                 Stefan Nordström, 73, civiljägmästare, Umeå
61.                 Lars Möllsten, 40, ingenjör, Böleäng
 
Valsedel för Moderaterna Västra Regionvalkretsen 2022.
 
1.                   Elisabeth Björnsdotter Rahm, 57, riksdagsledamot, Lycksele
2.                   Ulf Vidman, 62, säljare, Tärnaby
3.                   Anna Ackemo, 52, distriktssjuksköterska, Lycksele
4.                   Lars Eliasson, 65, Skogsföretagare, Vilhelmina
5.                   Ewa Stuge, 70, barnsjuksköterska, Örträsk
6.                   Johan Holmlund, 66, Lycksele
7.                   Veronica Håkansson, 50, Redovisningsekonom, Storuman
8.                   Olle Wärnick, 79, fd officer, Gunnarn
9.                   Kajsa Murbäck, 49, undersköterska, Lycksele
10.                 Håkan Carlström, 81, ordf i Lycksele Djurpark, Lycksele
11.                 Michael Nilsson, 65, Företagare, Lycksele
12.