Landstingsstyrelsens ordförande, Förste vice förbundsordförande
Riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant, Socialförsäkringsutskottet Suppleant
Riksdagsledamot , Försvarsutskottet Ledamot, Utrikesutskottet Suppleant, Nordiska rådets svenska delegation Ledamot
Regionråd, Förbundsordförande