Nyhetsartikel
2 okt 2020

Välkommen på vår digitala förbundsstämma 2020

Härmed kallar vi till en digital förbundsstämma för Moderaterna i Värmland.

På grund av covid-19 kunde ordinarie förbundsstämma 2020 ej genomföras och förbundsstyrelsen valde att återkomma med nytt datum senare under hösten. Nu kallar förbundsstyrelsen till en digital förbundsstämma lördagen den 28 november kl 10.00 – 12.00.

Tanken är att då enbart behandla verksamhetsberättelse och propositioner. Det innebär alltså att motionshantering och personval skjuts upp till nästa ordinarie förbundsstämma under våren 2021.

Digital stämma

För att kunna klara Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer förbundsstämman genomföras digitalt med verktyget Zoom. För att alla ombud ska känna sig trygga med att delta kommer förbundet under november månad skicka ut lathundar till samtliga ombud för hur stämman kommer genomföras. Därutöver planeras ett par prova på-möten där samtliga ombud kan testa Zoom och ställa frågor om verktyget. Mer praktisk information kommer i november.


Medlem som önskar närvara men som inte är ombud ska anmäla sitt deltagande till varmland@moderaterna.se senast 28 oktober.